Zvyšování osobních vibrací

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

                                                      

Otevírání srdce zvyšuje vaše vibrace. Když cítíte lásku, jste živější, prožíváte pocit expanze a obrození. Láska proudí s vesmírem, nevzdoruje mu. Láska je ochota být zranitelný, je to přijímání sebe i ostatních právě takových, jací jsou. Láska bez podmínek překoná každé rozdělení. Až se naučíte více milovat sebe a druhé lidi, zvýší se i vaše vibrace. Vaše energie převezme měkčí a jemnější vibrace vyšších dimenzí a vy budete svým vyšším já.

Láska je branou k osvícení
Vaše srdce bude otevřenější, když se naučíte mít více rádi sebe sama. Milujte vše, co k vám patří, dokonce i ty myšlenky a pocity, které považujete za "negativní". Když pocítíte zlobu nebo pochybnosti, milujte je stejně, jako milujete své pocity radosti a míru.

Milujte své lidství stejně jako božství. Milujte svou nejistotu i negativní pocity. Cítíte-li, že nedokážete odpustit nebo milovat, milujte i to. Milujte vše, čemu říkáte "má nedokonalost". Pocity totiž nezměníte tím, že je budete popírat nebo nenávidět. Změníte je jedině tím, že je budete milovat. Když milujete své negativní pocity, mohou se vyvíjet do své pozitivní podoby.

Milujte všechny své myšlenky, včetně těch omezených nebo naplněných strachem. Myslete na ně jako na malé děti, které potřebují lásku a ujištění. Uvědomíte-li si negativní myšlenku, neobviňujte se za to. Milujte všechny své negativní myšlenky a ony nad vámi budou mít čím dál menší moc. Máte-li něco, nač byste rádi přestali myslet, začněte se milovat, i když máte tyto nechtěné myšlenky, a tak je mnohem snáze zastavíte. Vedle každé negativní vyšlete nějakou pozitivní myšlenku; jediná pozitivní myšlenka totiž dokáže vyrušit účinky stovek negativních.

Jedna žena měla strach z výtahů a výšek. Nenáviděla se za svůj strach a snažila se vymluvit si ho. Nic z toho jí ale nefungovalo, dokud se nerozhodla přejít na jinou taktiku: své pocity milovat. Když napříště nastoupila do výtahu a zmocnila se jí opět panika, posílala svým pocitům strachu lásku. Její pocity postupně slábly a nahoře, v posledním poschodí, prožila příval radostné nálady a expanze.

Své negativní pocity můžete milovat a zvýšit tak jejich vibrace za jejich limitní hranice až do světla, nebo je můžete nenávidět a vzdorovat jim. Vaše nenávist však ještě posílí moc, kterou nad vámi mají. Milujte své lidství. To jste sem přišli prožívat, z něj se přišli učit. Milujte své slabosti, jako milujete své přednosti. Vaše takzvané slabosti představují právě ty oblasti, které potřebují nejvíce vaši lásku, aby se mohly rozvinout. Láska k vašim negativním pocitům rozšíří váš svět a otevře vám nové možnosti.

Láska léčí
Nemoc je způsobená stažením energie, k němuž dochází, když nemilujete sebe sama. Dostanete-li, řekněme, chřipku, může to být znamení, že se v něčem zanedbáváte. Až ucítíte, že na vás jde nemoc, zeptejte se, co byste pro sebe udělali, kdybyste ji už měli. Možná byste více odpočívali? Nebo byste se zbavili nějakého tlaku, který vás zatěžuje? Slibte si, že to uděláte i bez trápení se s chřipkou a uvidíte, že i její předběžné náznaky často rychle zmizí. Pak samozřejmě nezapomeňte udělat, co jste slíbili.
Možná jste si všimli, že i v případě dlouhodobější nemoci vám začalo být lépe, jakmile jste nějak změnili své myšlení nebo cítění. Nemoc si vytváříte proto, aby vám poskytla příležitost uvolnit staré energie a posunout se na novou úroveň sebelásky.

Až se budete více milovat a vážit si sebe sama, zvýšíte své vibrace i průběh jakékoliv vaší nemoci se změní.
Léčitelé často vyléčí chorobu proto, že mají vyšší uspořádání vibrací lásky a více životní energie než léčený (minimálně v té oblasti, která nemoc přivodila). Léčitelovo energetické pole se rozšíří a vytvoří léčenému člověku prostor, aby mohl více milovat sebe sama. A pokud se mu to podaří, stažená oblast, která zapříčinila nemoc, se rozvolní a vznikne prostor pro léčení.

Druhé lidi posílíte, obklopíte-li je svými láskyplnými myšlenkami
Se stejnými pocity, s jakými milujete a přijímáte sebe sama, přijměte i ostatní lidi. Lidé dělají to nejlepší, co umí, vycházejíce ze svého vzdělání, podmínek a přesvědčení. Neposuzujte je a nekritizujte, a raději se ptejte, jak jim můžete pomoci jejich život zlepšit. Skupina přítelkyň začala kritizovat jednu z nich za to, že začala pít moc alkoholu a čím dál méně se věnovala svým dětem. Uvědomily si však, že by bylo lepší najít v sobě více lásky, a ptaly se samy sebe, co udělat, aby své kamarádce opravdu pomohly. Přestaly se snažit ji měnit a místo toho k ní mentálně vysílaly zprávy, že ji milují takovou, jaká je. Pak jí začaly posílat světlo. Výsledky byly převratné. O dva týdny později se rozhodla, se přestane pít a úplně změnila svůj život.

Posílejte lidem myšlenky plné lásky, neboť tak je posílíte a navíc je podpoříte v jejich vlastním umění přitahovat si dobré věci. Velcí mistři tráví mnoho svého času ve stavu hluboké lásky, kdy telepaticky posílají energii a lásku těm, kteří žádají o pomoc.
Lásku můžete posílat i v čase, do minulosti i do budoucnosti, i přinese své ovoce, neboť láska je mimo čas. Jedna žena posílala Lásku a odpuštění zpět v čase jednomu dávnému příteli, který ji před mnoha lety odmítl a zranil její city. Když na jeho odmítnutí tu a tam myslela, stále ještě cítila dotčení, a tak se rozhodla něco s tím udělat. Představila si, jak mluví s jeho vyšším já a posílá mu Lásku a odpuštění. Krátce na to si všimla změny ve svém vztahu k manželovi, byla schopna se více otevřít a nebála se být zranitelnější, jako by se přestala bránit odmítnutí. Pokud vám někdo v minulosti ukřivdil, nebo jste někomu ukřivdili vy, pošlete mu nebo jí lásku a odpuštění. Tím také zvýšíte své vibrace.

Každá negativita je voláním po větší lásce
Každý člověk potřebuje více lásky, než má. Když jsou na vás lidé hrubí, nepřívětiví nebo máte dojem, že chtějí zranit vaše city, nepřecházejte do útoku. Nemůžete totiž vědět, co se s nimi děje. Pošlete jim lásku bez ohledu na to, jak se chovají. Vrátí se vám mnohonásobně zpátky, různými cestami ve vašem vlastním životě. Máte-li rádi druhé lidi i s tím, co se zdá nemožné milovat, rychle zvýšíte své vibrace.

Jedna žena vstoupila do lékárny a lékárník k ní byl velmi hrubý. Nejdřív mu to chtěla vrátit, ale pak k němu raději vyslala lásku. Když opustila lékárnu, měla chuť myslet na něj ve zlém, ale neudělala to. Odpustila i sobě, a tím si usnadnila vysílání láskyplných myšlenek. O několik týdnů později šla opět do lékárny. Tentokrát se k ní lékárník choval úplně jinak. Nejen že byl přátelský, ale také se jí svěřil, že se před několika týdny dozvěděl, že jeho žena má rakovinu a že možná brzo zemře. Ve světle tohoto nového zjištění byla žena ráda, že mu tehdy posílala raději lásku.
Někteří lidé, s nimiž přicházíte do styku, jsou na duchovní úrovni mladší než vy. Nedokáží se ještě chovat vlídně a láskyplně tak často, jak by si možná přáli. Naučte se nereagovat na malou vstřícnost, hrubost nebo na neúctu k vám. Reakce, které vycházejí z pocitu ublížení nebo bolesti, vás téměř vždycky vykolejí z vašeho klidného, vyjasněného středu. Vyšlete myšlenku odpuštění, milujte každého a buďte milí ke každému člověku, bez ohledu na to, jak jedná. A milujte i sebe, i kdyby vaše reakce nebyly ještě na tak vysoké úrovni, jak byste si přáli.

Láska regeneruje i buňky vašeho fyzického těla a umožňuje vám pozvednout se nad hustotu pozemské úrovně. Uvidíte-li ošklivost, milujte i ji. Uvidíte-li druhé, jak jednají nízce nebo nepřátelsky, milujte je. Uvědomte si, namísto kritizování nebo soustředění se na jejich chyby, že máte příležitost zvýšit své vibrace tím, že je budete milovat. Až se otevřete lásce, budete kolem sebe zažívat krásnější svět.

Přitahujete k sobě věci a lidi podobných vibrací, jaké máte vy
Vše ve vašem vesmíru má nějaké vibrace. Stupeň vašich vibrací určuje, jaké lidi, události, okolnosti nebo předměty si k sobě přitáhnete. Milovat ostatní je tedy skutečně dar vám samotným, protože svou láskou zvýšíte své vibrace, díky kterým si budete do svého života přitahovat hodnotnější podmínky.

Možná se někdy cítíte být spravedlivější nebo lepší než vaši blízcí nebo lidé okolo vás. Nemyslíte si, že váš duchovní růst z vás dělá lepšího člověka? Vyšší já všech lidí jsou si rovna, ačkoliv různí lidé dokáží projevovat své vyšší já ve svém pozemském životě různě. Možná si říkáte: "Můj partner/partnerka nemedituje, ani nejí tak zdravě jako já. Není tak láskyplný/á, vyrovnaný/á, stálý/á nebo nemá tak jasno, jako já. A proto není na tak vysoké úrovni jako já." Uvědomte si, že jste se svými blízkými právě proto, že vaše vibrace jsou na podobné úrovni.

Přitahujete si přátele a milované lidi, jejichž duchovní vývoj a lekce se podobají vašim. Najdete oblasti, kde budou vaši milovaní rozvinutější, a oblasti, kde budete zkušenější zase vy. Možná zvýšíte své vibrace tak, že už nebudete na stejné úrovni rozvoje, a v tom případě od sebe pravděpodobně odejdete. Ale zatím, dokud jste s těmito lidmi, dívejte se na ně i na sebe jako na stejně vyspělé, i když nedělají to, o čem vy si myslíte, že by duchovně rozvinutí lidé měli dělat. Když se cítíte nadřazeně nebo si myslíte, že máte větší pravdu, stahujete svou energii, zavíráte své srdce a snižujete si vibrace. Totéž se děje, když podceňujete sami sebe.

Zvýšené vibrace mění váš vztah k sobě samým i ke všemu, co vás obklopuje. Vaše vibrace vám přitáhly věci, které máte. Jakmile je zvýšíte, budete některé ze svých stávajících věcí možná prodávat, nebo něco prostě ztratíte, nebo si koupíte něco nového. Podíváte se třeba do skříně a uvědomíte si, že mnohé z toho, co máte, se vám už nechce nosit a že si chcete nakoupit nové šaty. Možná se přestěhujete do jiného domu nebo města.

Vaše zvýšené vibrace také změní vaši osobní image. Jelikož změníte svou identitu, můžete ztrácet to, co symbolizovalo staré součásti vaší osobnosti. Ztratíte-li například svou peněženku, opouštíte možná svou identitu symbolizovanou věcmi, které jste v ní nosili - kreditními kartami, občanským průkazem a podobně.

Můžete také projít obdobím, kdy se vám všechno "sesype". Zejména elektrické přístroje jsou citlivé na změny vašich vibrací, neboť úroveň vašich vibrací ovlivňuje vaše elektromagnetické energetické pole. Může se vám pokazit najednou i několik elektrických spotřebičů. Pomozte si tím, že navážete ke všem svým předmětům nový vztah. Prostě si představte, jak se s nimi spojujete stejným způsobem, jako to děláváme s čerstvě koupenými věcmi. Hrajte si s nimi, obdivujte je nebo s nimi zacházejte s láskou. Můžete vejít do místnosti a představit si, že vysíláte linie světla ke všem svým věcem, že se s nimi znovu spojujete na nové, vyšší úrovni, které jste teď v sobě dosáhli.

Vaše vyšší vibrace zvyšují energií kolem vás
Dáte-li své energii nejvyšší tón, jaký dokážete, udáváte vibrační tón prostředí kolem vás. Ostatním nezbude, než jej převzít. Vzpomeňte si, kdy jste byli s nějakým člověkem, který byl milující, míruplný a soustředěný. Pravděpodobně jste se i vy cítili více milující, míruplní a soustředění.

Vaše vyšší já existuje v lásce. Kdykoli jste láskyplní, milí, odpouštějící a soucitní k sobě i k druhým, jste svým vyšším já. Naučte se milovat ve svém životě všechno, každý pocit, každou myšlenku i čin, který vykonáte. Myslete na sebe jako na nádherného, milujícího člověka, který dělá to nejlepší, co umí, aby rostl a vyvíjel se.

zdroj: http://anitram.wordpress.com
prevzaté z: http://tredoxe.blog.cz/1307/zvysovani-osobnich-vibraci

Zobraziť galériu?: 
Nie