Zo Školy Márie Matky 15.-16.2.2014

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Ďakujem. Ďakujem Ďakujem.

Ďakujem za nádherné 2 spoločné dni v škole Márie Matky - škole lásky i cesty k sebe samému cez pochopenie, prijatie, liečenie. Ďakujem za dar liečivej Energie milujúcej láskavosti Márie Matky, ktorou všetci účastncí boli obdarení.

Ďakujem Márií Matke i ďalším duchovným sprievodcom za ochranu, učenie i vedenie.

Viac o Škole Márie Matky tu...

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.

Zobraziť galériu?: 
Áno