Z kurzu maľovania na sklo " Namaľuj si novoročnú mandalu"

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

                                                

V nádhernom súzvuku duší i srdiečok sa uskutočnil 1.2.2014 kurz maľovania na sklo

“ Namaľuj si novoročnú mandalu”.

Všetky účastníčky z rôznych miest Slovenska prijdúce aj za mrazivého počasia svojou šikovnosťou ukázali veľkú zručnosť. Niektoré vôbec po prvý krát venujúc sa kresleniu, či výtvarnému stvárneniu. Všetky s veľkou túžbou vytvoriť pre seba to "pravé" , v sprievode hudby a niekedy aj spevu nechali sa viesť svojim vnútrom, srdiečkom i duchovnými sprievodcami a vytvorili tak nádherné, pre svoju cestu vystihujúce mandaly či obrázky. Posúďte sami.

Bol to krásny deň. Okrem tvorivosti, harmónie, radosti i získania nových zručností bol plný zdieľania sa, vzájomnej láskavej podpory i pomoci. Vzájomne sme sa tešili z tvorivosti ostatných.

Kto má záujem takýto kurz absolvovať, viac informácií nájde tu...

Ďakujem a teším sa na ďalší kurz.

Janka Bálintová

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.

Zobraziť galériu?: 
Áno