Vyjdite na svetlo, na svetlo v čistote - Posolstvo Márie Matky na september 2015

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

                                                          

Milované deti svetla,

prihováram sa k vám ja, Mária Matka z vysokej a zároveň z všade prítomnej dimenzie najčistejšej lásky. Táto láska ktorá tvorí, čistí, chráni i lieči je esenciou, ktorú môžete každý neobmedzene prijímať. Láska ako zdroj svetla, je jeho - jej najčistejším vyjadrením. Je jej – jeho počiatkom i koncom, stále nekončiacim kruhom, špirálou, ktorá tesne vedľa vás a zároveň vo vás prúdi.

Spomeňte si na to kým ste. Nie ste len ľudské bytosti. Ste viac, oveľa viac. Ste multidimenzionálne bytosti s veľmi širokým či hlbokým vedomím a poznaním. Len ste na to zabudli. Spomeňte si a rozpomeňte sa, aby ste do svojho života mohli včleniť vašu dávnu múdrosť i poznanie vašej duše, vašu podstatu i múdrosť Stvoriteľa. Je to dôležité, pretože práve v tejto dobe je vám to na veľkú pomoc v rozvoji vašich schopností, smerovania, nového videnia pravdy či vyjsť z ilúzie strachov. Lebo strach mnohých ovláda v rôznych oblastiach života. A ten strach vás zastavuje a sťahuje do nižších rovín vášho bytia. Prepusťte ho, osloboďte sa a vyjdite na svetlo. Na svetlo v čistote srdca, myšlienok, rozhodnutí i konania.

Nech sa rozjasní váš pohľad a uvidíte krásu nepoznaného.

Nech sa vyčistí vaše ucho a budete počuť nepočuté.

Nech sa rozžiari vaše srdce a budete vnímať- cítiť nezažité.

Otvorte svoje ruky, aby mohli pohladiť seba i Matku Zem.

Kráčajte po ceste, ktorá je len pre vás určená. Je to váš život. Tu a teraz. Jedinečný, neopakovateľný. Ďakujte za všetko čo v ňom zažívate. Vedie vás k skúsenostiam, posunu a novému poznaniu.

Netrápte sa a nereptajte. Všetko so všetkým súvisí a všetko má svoj význam. Hľaďte na všetko očami lásky a v lásku sa to premení. Tešte sa a radujte, lebo radostné srdce otvára ducha. Máte silu, silu srdca, silu myšlienky, silu lásky, ktorá je najväčší a najsilnejší nástroj.

Láskou dýchajte, s láskou pracujte, lásku dávajte a láska si vás nájde.

S nekonečnou láskou

Mária Matka.

Prostredníctvom Janky Bálintovej 26.8.2015

Ilustračný obrázok: maľba na sklo - „Slnečná – slnovratová mandala“

Kameň: slnečný kameň

Autor: Janka Bálintová

Kto cíti, že chce na svojej duchovnej ceste prijať dar liečivej lásky, ktorá je pre nás, druhých, slúži na  pomoc pre Matku Zem, môže sa prihlásiť na Školu Márie Matky, viac tu...

Mária Matka nás volá na v túto dobu lásky k službe, ktorá nás vyzýva, aby sme napriek svojej krehkosti prejavovali silu v skutkoch a nebáli sa prostredníctvom lásky a citlivosti prejavovať svoju slabosť. Sme  súčasťou celku, nesúceho Božie svetlo, svetlo Stvoriteľa, do ktorého máme vedome nájsť cestu. Každý sám za seba a zároveň všetci spolu.

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.

 

 

 

Zobraziť galériu?: 
Nie