Význam a farby čakier

Tok energie v sebe aj okolo seba sa dá riadiť a tvoriť pomocou myšlienok. Vaše myšlienky určujú nielen to, ako sa cítite, ale aj to, čo prežívate. Spôsobom myslenia vytvárame rôzne druhy energie. Inými slovami, veci, na ktoré sústredíte svoju myseľ – peniaze, duchovný rast, vzťahy, pôsobia na vaše energetické centrá – čakry. Každý človek má v sebe a okolo seba stovky čakier. My sa zameriame na tie, ktoré ovplyvňujú náš každodenný život. Nachádzajú sa pozdĺž vertikálnej osy tela hlboko vo vnútri tela, v blízkosti žliaz s vnútornou sekréciou. Stimulujú tok životnej energie (ki, čchi, prány) v tele a zabezpečujú nám tak životnú silu. Dolné čakry súvisia najmä s materiálnym svetom, tie horné skôr s duchovnými témami. Čakry neustále vyžarujú a zároveň nasávajúú energiu. Ak sa necháte pohltiť negatívnymi myšlienkami, zanesú sa hustou, temnou energiou. Znečistenými čakrami nemôže energia voľne prúdiť a vy sa preto cítite v týchto stavoch unavení, nevyrovnaní a pod. Čakra môže byť otvorená aj čiastočne, alebo úplne zatvorená.

Systém čakier je prevzatý z zo starých čínskych zápisov. Vlastné sídlo majú čakry v éterickom vibračnom poli. Slovo čakra pochádza zo sankrstu a znamená doslova koleso, kruh. Podobajú sa lievikovitým kvetovým kalichom s rozdielnym počtom lístkov. Vo východnej tradícií sú preto označované ako lotosové kvety. Rozdelenie kvetov na jednotlivé lístky znázorňujú kanály energie, ktorými energia prúdi do čakier a ktorými je vedená do vibračných polí. Ich počet je od štyroch kanálov v prvej čakre až po tisíc v siedmej čakre na temeni hlavy.

Čakry majú aj svoje farby. Keďže dlhovlnné, pomaly vibrujúce svetlo vnímame ako teplé farebné odtiene, spodné -pomalšie čakry majú červenú, oranžovú a žltú farbu. Horné čakry sa točia rýchlejšie a majú preto studené farby – zelenú, modrú, indigo a fialovú.

1.čakra- koreňová – červená farba

Nachádza sa na dolnom konci chrbtice . Táto čakra je spojená so základom nášho fyzického života, s fyzickým bezpečím. Ovplyvňujú náš myšlienky a pocity týkajúce sa týchto oblastí: financie, kariéra, bývanie, fyzické bezpečie, uspokojovanie fyzických potrieb, majetok. Ak je táto čakra otvorená, prúdi do nás dostatok kľudnej energie ktoré potrebujeme ku zvládnutiu všetkých nárokov ktoré na nás kladie život. Táto čakra nám prepožičiava stabilitu a odolnosť., radosť zo života, ktorá nám dovoľuje vychutnať si všetko materiálne tak i sexualitu.

 Ak je čakra narušená, energia neprúdi rovnomerne, podlieha silný výkyvom. Človek máva často veľa energie ktorú nevie kam nasmerovať a na druhej strane podlieha apatii. Prežíva často obavy o existenčné prežitie, zadlžuje sa, dostáva sa pod čoraz väčší tlak. Nevie nájsť svoje miesto, je poháňaný vnútorným nekľudom zhromažďovať veci ktoré nepotrebuje s obavou budúcnosti.

2.čakra- sakrálna – oranžová farba

Nachádza sa uprostred medzi pupkom a dolným koncom chrbtice. Má vzťah k našej kompletnej citovej oblasti, k našim pohlavným a reprodukčným orgánom, k zmyselnosti, k radosti z plynutia. Súvisí so spojením s našimi rodičmi a neskôr s našimi partnermi. Je to miesto našej vnútornej hrdosti, prebýva tu naše vnútorné dieťa. Je to dôležitý bod našej vitálnej sily. Sídli tu pocit že sme Božskou bytosťou. Sakrálnu čakru ovplyvňujú myšlienky a pocity týkajúce sa: túžby po uspokojení fyzických potrieb (jedlo, pitie, sex, vzrušenie), závislosti (na alkohole alebo iných drogách, či jedle či iných látkach), telo (spánok,životný štýl, zdravie, hmotnosť, myšlienky týkajúce sa vzhľadu)

Ak je čakra narušená, príčiny treba hľadať v detstve, ktoré prebehlo bez lásky, v zložitom partnerskom vzťahu rodičov, partnerov či bolo plné tráum. Neskôr môžu funkciu druhej čakry ovplyvniť duševné otrasy. Ostávajú v nej zablokované pocity vnútornej dôstojnosti a životnej radosti a vzniká nenávisť, hnev, strach, bolesť, žiarlivosť a ďalšie nespracované pocity.

3.čakra  solar plexus – žltá farba

Nachádza sa presne nad pupkom Je to sídlo našej osobnosti a sú tu uložené všetky skúsenosti nášho života i životov minulých. Nájdeme tu všetky predstavy a vnútorné obrazy ktoré sa vytvárali od najrannejšieho detstva ukladanými, vštepovanými vetami, hodnoteniami, úsudkami a výpoveďami o tom aký sme a následne sme si ho sami vnútri uložili. Vytvorili tak svoj sebaobraz. Tiež sa vzťahuje k centru našich nevyjasnených pocitov, našej schopnosti sebapresadenia sa, schopnosti uhájiť si v živote svoje miesto, s pocitom vlastnej sebahodnoty. Tretiu čakru ovplyvňujú pocity a myšlienky týkajúce sa týchto oblastí: sila a moc ( strach z moci, alebo mať väčšiu moc, strach z autorít, posadnutosť silou a mocou), ovládanie ( strach z ovládania inými ľuďmi, strach zo straty kontroly, túžba po sebaovládaní, túžba mať kontrolu nad danou situáciou alebo druhými ).

Pri narušenej čakre môže mať človek pocit z bezcennosti, pocit poníženosti, prázdnoty, obavy, pochynosťou či vôbec zvládne svoj život, objavujú sa depresie, sebaobviňovanie, náhle citové výlevy, mocenské hry spojené s manipuláciou druhých a vnucovaním im vlastnú vôľu len aby mal prístup k ich silám miesto toho, aby sa rozvíjal sám v sebe.

4.čakra – srdcová – zelená, ružová farba

Nájdeme ju uprostred hrudníka. Je to zároveň prvá čakra z horných čakier, ktorá súvisí s duchovnými témami. Vzťahuje sa k našej schopnosti vcítenia sa, pociťovať lásku k sebe samému i k ostatným ľuďom, zvieratám, k prírode alebo aj k veciam, súcitiť a bezpodmienečne dávať a milovať, cítiť a vnímať energiu. V systéme čakier  je srdce tým najväčším liečiteľom, ktorý harmonizuje negatívnu energiu a vie ju premeniť na pozitívnu. Srdcovú čakru ovplyvňujú myšlienky a pocity týkajúce sa týchto oblastí: medziľudské vzťahy ( vzťah s matkou, otcom, prarodičmi, súrodencami, partnermi, priateľmi, spolupracovníkmi, deťmi  ale aj s cudzími ľuďmi), láska ( božská láska pochádzajúca u vášho vyššieho Ja, romantická láska, láska medzi rodinnými príslušníkmi), pripútanosť k ľuďom ( závislosť, nefunkčný vzťah založený na závislosti, prípadne posadnutosť určitou osobou), súcit ( voči sebe alebo inému človeku, voči zemi, národu...).

Ak je čakra narušená, vznikajú obavy spojené s dávaním alebo prijímaním lásky, vzťahy založené na závislosti, posadnutosti ju blokujú. Práve preto že štvrtá čakra pracuje so súcitnou láskou, veľmi ľahko sa zaťaží skúsenosťami, kvôli ktorým je táto láska odmietaná, alebo zneužívaná. Človek sa cíti potom ako odrezaný od univerzálneho prúdu lásky a s veľkým problémom nadväzuje vzťahy s ostatnými ľuďmi. Snaží sa lásku získať napríklad manipuláciou alebo mocenskými hrami.

5.čakra – krčná – modrá farba

Nachádza sa na krku v blízkosti ohryzku. V tejto čakre sa nachádza všetka láska, radosť a súcit, ktorá sa nachádza v srdci. Funguje ako uško ihly medzi osobnosťou a inšpiráciou, ktorú získava duša od Božstva. Vzťahuje sa k našej obetavosti, oddanosti, kreativite a k nášmu vyjadrovaniu – verbálnemu, neverbálnemu vo forme umeleckých či akýchkoľvek ďalších tvorivých činnostiach. Tiež jej hovoria brána do neba, pretože otvára osobnosť smerom hore vyšším častiam duše, preč od vlastnej osobnosti. Všetko čo bolo nájdené v srdci, je teraz možné vyjadriť hrdlom. Krčnú čakru najviac ovplyvňujú myšlienky a pocity v oblastiach: pravdovravnosť, úprimnosť ( voči sebe, blízkym, známym, nadriadeným, podriadeným..), komunikácia ( akákoľvek forma vrátane spevu, písaného aj hovoreného prejavu, umeleckej tvorby, channelingu a vyučovania), schopnosť požiadať o to čo chceme a potrebujeme ( Boha, svojich blízkych, spolupracovníkov ale aj samého seba).

Narušená čakra sa prejavuje strachom z vyslovenia pravdy, pretože prevláda strach zo straty priateľov, či uznania, obavy že by sme tým mohli niekomu ublížiť, byť za ňu potrestaní, odmietnutí. Dochádza tak k vnútornému konfliktu, strate slobody ,blokovaniu prejavu, čím vzniká aj napr. hnev či odpor. Taktiež môže neustále nutkanie komunikovať – „ukecanosť“, neschopnosť vypočuť druhého lebo chcete stále rozprávať viesť k prílišnej stimulácií krčnej čakry, čo môže viesť tiež k jej nerovnováhe a narušeniu.

6.čakra –tretie oko –  indigo ( tmavomodrá) farba

Nachádza sa uprostred medzi obočím. Táto čakra nám povoľuje vhľad  do energetickej roviny, ktorá leží za viditeľným svetom. Ukazuje nám zákulisie ľudí a ich duševný stav, to akí sú v skutočnosti za všetkými maskami osobnosti. Tretie oko zaznamenáva celý váš život ako film- všetky myšlienky, pocity aj činy, ale aj emócie všetkých ľudí s ktorými prichádzame do styku. V okamihu smrti sa vám celý tento záznam prehrá pred očami. Tretie oko ovplyvňujú myšlienky a pocity týkajúce sa Budúcnosti ( túžba alebo naopak nechuť vidieť čo nás čaká), minulosť ( ak vás vízie budúcnosti desia alebo ak ste boli prenasledovaní v minulých životoch za svoje „nadprirodzené“ schopnosti, svoje tretie oko radšej zatvoríte), viera a duchovno ( túžba alebo nechuť vidieť duchov, anjelov). Tretím okom môžeme vidieť auru, energetické diery myšlienkové vzorce, rozoznáva prebiehajúce mocenské hry, zložité energetické či rodinné, partnerské väzby.

 Ak je čakra narušená zostáva človek zadusený svojimi myšlienkami, premúdrelo sa pokúša posudzovať všetko podľa svojich myšlienkových meradiel a hodnôt, často býva domýšľavý a pyšný. Za svojim predstieraným správaním ( šikanovaním, zastrašovaním, agresívnym správaním) skrýva svoju bolesť, nízke sebavedomie, ktorým získava od ostatných energiu, ktorú sám momentálne nemá k dispozícií.

7.čakra – korunná – fialová farba

Nachádza sa na temene hlavy. Symbolom je naše spojenie so svetlom a s našim vesmírnym pôvodom. Má nezastupiteľnú úlohu pri jasnovidnosti, jasnom poznaní, čo je schopnosť prijímať myšlienky, informácie a inšpiráciu od Boha, prípadne kolektívneho nevedomia. Odtiaľ dostáva človek potravu pre svoju dušu a naozajstné vedenie od svojho vyššieho Ja. Spojením s vyššou múdrosťou  je správanie nezávislé na hodnoteniach z vonkajšieho prostredia, mienke druhých. Pohybuje sa v s živote sebaisto, uvoľnene, pretože nepretržite zakúša podporu vyššej úrovne svojej duše a vesmírnej múdrosti. Žije v súlade so sebou samým a súhlas ostatných používa ako druhoradý. Má taktiež vzťah  k spojeniu s vesmírnou matkou. Korunnú čakru ovplyvňujú myšlienky a pocity týkajúce sa týchto oblastí: Boh (vzťah k nemu), náboženstvo i duchovnosť, Božské vedenie ( postoj k prijímaniu pokynov a inšpirácie z univerzálneho zdroja ), viera ( naša ochota či neochota prijímať informácie z vyšších sfér bez kontroly rozumu).

Narušenie korunnej čakry spôsobuje nespracované emócie alebo negatívne myšlienky ohľadne nasledovania vyššieho princípu či Boha, prípadne na základe negatívnych skúseností s náboženstvom. Človek sa cíti ako odrezaný  a napospas vydaný svojmu malému ja, osobnosti. Chýba jednota so zdrojom, teda aj kľud, pokoj a naplnenie. Je uväznený vo vlastných životných a myšlienkových vzorcoch. Je potrebné sa len vzdať stačí len málo mentálnych zábran voči sebe samému, životu a Božskému princípu. Hľadanie sa musí obrátiť dovnútra, skutočne proti sebe samému a proti svojim pocitom.

0