Stretnutie s Lornou Byrne 11.4.2013 v Bratislave

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Lorna Byrneová má od útleho detstva výnimočnú schopnosť vidieť anjelov a komunikovať s nimi. Anjeli  sú jej stálymi spoločníkmi a radcami. Lorna tvrdí, že vidí anjelov po celý život rovnako zreteľne ako my ostatní vidíme ľudí okolo seba. Veľkú popularitu si získala je autobiografická kniha Anjeli v mojich vlasoch (Ikar 2010), rovnako aj voľné pokračovanie pod názvom Schody do neba (Ikar 2011). Vo svojej najnovšej knižke Posolstvo nádeje od anjelov (v Ikare vychádza koncom marca t. r.)  Lorna priamočiaro a jednoducho píše o tom, ako sa človek môže obrátiť na anjelov o pomoc a prežiť tak lepší a šťastnejší život.

Keď vidím anjela, chcem len zastať a dívať sa naňho. Cítim prítomnosť obrovskej sily,“ hovorí Lorna a dodáva: „Anjelov vidím a komunikujem s nimi každý jeden deň už od svojho narodenia. Vidím rôznych anjelov.  Za každým človekom vidím lúč svetla, ktorý je jeho anjel strážny. Každý nejakého má bez ohľadu na národnosť či vierovyznanie, a nikdy som nevidela človeka bez tohto svetla. Občas sa to svetlo otvorí a ja vidím strážneho anjela tej-ktorej osoby.“ Lornu Byrneová navštevujú aj chorí ľudia, ktorí u nej hľadajú uzdravenie a útechu. / http://www.buxcafe.sk/aktuality/lorna-byrneova-v-bratislave.html /

Stretnutie s Lornou bol pre mňa zážitok. Vyžarovala z nej nádherná energia. Rozprávala okrem nádherných svedectiev z jej života s anjelmi o dôležitosti modlitby, i  Anjelovi Zeme.

Celý večer skončil modlitbou a osobným anjelským požehnaním, objatím. Jej nádherný pohľad, vnútorná sila ma sprevádzala ešte dlho potom. 

Zobraziť galériu?: 
Áno