Strážcovia brány Gaia – odkaz

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

                                                                       

Sme Strážcovia brány Gaia. Prichádzajú  sem vaše duše a prechádzajú ňou, aby putovali či cestovali ďalej. Neberte to ako nejaký uzatvorený priestor, ako dvere, ale energeticko-vibračný portál, ku ktorému chodíte buď počas spánku, alebo vedome tí, ktorí sú dostatočne vibračne vysoko. Nemusíte sa báť za túto bránu, tento priestor chodiť, pretože máte príležitosť  a otvárajú sa vám ďalšie priestory a dimenzie. Nie v lineárnom čase, ale v čase bez času. Ťažko to vysvetľovať, keďže vaše vedomie je nastavené na určitú hladinu vnímania minulosti, prítomnosti, budúcnosti. Tým, že prestúpite tento pomyselný prah, pustíte svoju dušu, vedomé vedomie, teda najvyššiu časť vášho Ja do priestoru s iným polomerom času, cez ktorý prechádzate akoby kvantovým skokom do iných realít. Tam sa potom učíte a získavate informácie, či z dávnej, pradávnej doby alebo  pomyselného času čo bude. Je vám to na osoh, pretože tým vaše strachy opadávajú. Viete že čo prichádza, je dobré. Nedostanú sa tam tí, ktorých vibračné naladenie nerezonuje so svetlom a láskou, takže nemôžu túto cestu, či poznanie poškodiť či zneužiť. 

Sme Strážcovia a vieme o každom, kto týmito tzv. poliami času prechádza, čo je jeho úloha a prečo. Je vás čoraz viac z čoho sa tešíme. Je naozaj dôležité prepustiť strach a odvážiť sa na túto cestu, pretože sú pred vami dôležité udalosti, neobyčajné možnosti, ktoré na vás čakajú. Prebúdzate sa stále do väčšej či vyššej reality poznania, ktorá vám umožňuje ako nositeľom svetla šíriť ho ďalej v najrôznejších formách a pomoci. Pomoci sebe, ľuďom, Zemi.

Preto vás voláme a s láskou nesieme na našich „ krídlach“, aby sme vám pomohli čo najrýchlejšie postúpiť, aby ste vedeli obsiahnuť toho čo najviac pre blaho všetkých. Nenechávajte si to pre seba. Sme tu pre vás, ako pomoc zo svetla, pre svetlo, Zem Gaiu. Jej srdce ktoré vníma každý záchvev lásky i bolesti vnímame aj mi a pomáhame k jej očisťovaniu. Vy sa k tomuto procesu pridávate tiež svojou prácou. Ďakujeme vám a prosíme o jej zosilnenie.

Milujeme vás.

Strážcovia brány Gaia                                                     

 prostredníctvom Janky Bálintovej 7.7.2013


Pre www.svetlozeny.sk  napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.

 

Zobraziť galériu?: 
Nie