Smysl mé existence mi přináší naplnění

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

                                                         

    Jedním z klíčů ke štěstí je žít pro smysl vlastní existence. Mnozí z nás se ptají, jaký tento smysl je, avšak smyslem naší existence není ve skutečnosti to, co děláme, ale to, co jsme. Čím více se odkrýváme, čím více se rozvíjíme, tím jasněji slyšíme výzvu, abychom dělali, co opravdu chceme - a tím více štěstí nacházíme. Pokud s niternou celistvostí děláme, co opravdu chceme, přináší nám to štěstí a naplnění.

* * *

Dnes buď ochoten naslouchat tomu, co chceš doopravdy dělat, a touto výzvou se řiď. Je to cesta vedoucí domů. Budeš-li žít pro smysl vlastní existence, přinese ti to naplnění, neuvěřitelný dar, o nejž se ve svém vztahu můžeš podělit.

* * *

- z knihy Jestli to bolí, není to láska; Chuck Spezzano

 

 

 

 

Prevzaté z fb: autor: Svět zázraků

Zobraziť galériu?: 
Nie