Sanat Kumara - Jak to Slunce svítí …

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

                                                 

Sanat Kumara pro červen/červenec 2013
Poselství přijala Barbara Bessen v červnu 2013

Jsem Sanat Kumara a těším se, že v následující chvíli na mě soustředíš svou pozornost, své vědomí a propojíš se se mnou.

Dnes budeme hovořit o Slunci. Co vlastně Slunce je a jak působí na Zemi a na lidi. Člověk potřebuje sílu Slunce. Za všech dob a za všech epoch této planety si lidé tuto sílu uvědomovali a připisovali jí mnoho vlastností. Vinili ji i za události, které nastaly a nikoho netěšily, stejně tak jako za očekávané události, které nenastaly. I dnes si sedláci uvědomují, jaký význam má sluneční záření na úrodu obilí. Lidé vyhledávají hřejivé paprsky Slunce, jež je nabíjejí energií. Po jeho síle dychtí dokonce i z marnivosti, aby se mohli opálit a vypadat atraktivněji. Ve východní části Země se naopak dámy Slunci vyhýbají, protože dávají přednost bledé pleti.

Se silou Slunce a jeho aktivitou však souvisejí i jiné významné věci: cyklům Slunce podléhaly války a různé konflikty, rozvoj vysoce vyvinutých kultur a jejich pád, dobrá nebo špatná úroda, vědomí nebo nevědomí lidí, což už věděly staré národy. O těchto synchronicitách často hovořili nejen Mayové, ale i Inkové, všechny indiánské kmeny a moudří starci domorodých národů Austrálie a Afriky.

Když se dnes zaměříte na sluneční aktivitu, zaznamenáte, že vykazuje mimořádně silné sluneční bouře, které nelze předvídat běžným pozorováním a měřením. Zdá se, jakoby Slunce, stejně jako Země, mělo svou vlastní strategii vývoje. Co když je to tak, že Země a Slunce uzavřely malou dohodu, v níž stojí, že by se měl brát ohled na probouzející se obyvatele Gai? Vědci mají na tento vývoj svůj logicky podložený náhled, avšak spirituálně založený člověk se raději zaměřuje do nitra svého bytí a zkoumá, co to vše má znamenat.

V současné době si člověk může zvolit cestu poznání prostřednictvím vědeckých informací, s jejichž pomocí může zkoumat, jak se chová Země, Slunce, sluneční soustava a galaxie, resp. jak vše vzájemně spolupracuje. Nebo si může sám zjišťovat skrz své nitro, skrz své srdce, co se vlastně děje a jak to bude pokračovat dál.

Rádi bychom vás teď vzali na malou cestu, abyste si sami mohli udělat svůj průzkum. Začněme tím, že si položíš ruku na srdce. Tím se spojíš se svým fyzickým srdcem, s celým prostorem hrudníku a brzo zaplavíš celé tělo energií z dlaňové čakry. Tím se dostaneš do vyšších úrovní a propojíš se se svým Vyšším já, s prostorem tvého Posvátného vyššího srdce, centrem tvého universa. Odtud můžeš nahlížet dění universálním pohledem a nikoli pohledem svázaným s dualitou. Chtěl bych tě požádat, aby sis tento pocit na chvíli podržel, dokud nebudeš vnímat, že se jakoby lehce pozvedáš a zcela se spojuješ s energií Všeho-co-je. Může to být doprovázeno pocitem vznášení, mírného chladu nebo horka. Pokud jsi náhodou právě venku a je jasná obloha, třikrát krátce mžikni do Slunce a pozoruj svou reakci na tento kontakt. Rozvinou se před tebou zajímavé pestré geometrické obrazce. Prostě je jen pozoruj. Pokud je Slunce schované za mraky, setrvej chvíli v napojení na Zlatou vlnu (jak ji nazývá KRYON), do níž se ponoříš tak, že si položíš ruku na srdce. Teď bych tě chtěl poprosit, aby ses svým duchovním zrakem zaměřil na Slunce. Představ si je před svým vnitřním zrakem a spoj se s ním. Hluboce se ponoř do svého vnímání. Zkoumej jeho strukturu, formu a prociťuj, co to je a jaké to je. Pomalu se k tomu přidruží informace, které jsi nasbíral v tomto nebo v jiných životech. Náhle budeš vědět, co a kdo je Slunce. Pronikej do něj dál a popros jej o kontakt. Otevři se informacím, které ti Vědomí Slunce zprostředkuje. Zkoumej prostřednictvím otázek nebo pocitů, co nyní spojuje Slunce se Zemí. Jaké úkoly mělo dříve a jaké má teď. S lehkým soustředěním udržuj kontakt ze svého srdce, nenech se stahovat strachem nízkého rozumu. Část tvého bytí je totiž naplněna strachem ze síly Slunce, jejž ustavičně posilují staré zkušenosti z minulých životů. Vypros si informace, co můžeš jako člověk dělat, abys mohl využívat sílu Slunce pro sebe a pro Zemi. Setrvej v tomto spojení, jak dlouho budeš chtít.

Já, Sanat Kumara, jsem už dlouho spojen se Zemí s láskou, úctou a respektem a podporuji vaši novou cestu celou svou silou a láskou. Je nás z našich říší mnoho, kteří se tady všeho toho dění aktivně účastní. Vyžaduje to však i tvou vlastní sílu a lásku, abys podpořil proces Země i svou transformaci. Pochop, že Slunce Zemi vyživuje. Vyživuje však nejen fyzické tělo, systém tvých čtyř těl tady na Zemi, ale kromě toho je jeho současným úkolem doprovázet tě na cestě do vyšší úrovně a posilovat toto spojení.

Slunce vás vede do výše vibrující oblasti, neboť i ono má teď pro Zemi a lidi poselství, jež vám pomáhají v propojování do vyšší úrovně. Je to jako vytváření nějaké krystalické sítě, jež by vás chtěla obalit, aby vás jemně a láskyplně dovedla do vyšší úrovně. Zajímavé je ještě možná to, že se to děje velmi individuálně. Pro každého člověka je k dispozici právě to, co potřebuje pro svůj proces. Na jedné úrovni vyživuje Slunce růst morfických polí, pečuje mimo jiné o krevní oběh lidí, dodává informace vodě a mnoho dalšího. Na vyšší úrovni a z vyšší úrovně přicházejí interdimenzionální impulsy, které způsobují propojení s vyššími částmi Země a lidí.

Slunce se nyní podílí na úkolu, jenž sestává ze dvou částí. Vytváří ochranný štít kolem Země, který může působit i sporným až nebezpečným dojmem. Na jedné straně je jeho působnost spojena s oslabeným magnetickým polem Země, čímž vznikají různé geomagnetické poruchy, zemětřesení, záplavy a jiné přírodní katastrofy, výpadky elektrického proudu a různé tělesné nebo psychické symptomy, které symbolizují silné čištění. Na druhé straně nám Slunce poskytuje výše vibrující informace, které si můžeme ukládat do našeho tělesného systému a které jakoby našim buňkám sdělovaly: „Jsme na cestě domů“.

Navenek je to pro mnoho lidí spíše iritující. Avšak pro mnoho probuzených nebo pro ty, kteří sem přišli jen kvůli této jediné inkarnaci, aby sloužili Zemi a lidstvu, je to jako zvonění budíku, které signalizuje: „Už je to tady!“

Jak si všechny tyto nové informace, které často pocházejí z vlastního poznání, meditací, ale i z cest podobných té cestě, jakou popisujeme výše, každý člověk zpracuje, zůstává na něm samotném. Otázkou je: „Jsi připraven změnit svůj život na základě nových (starých) myšlenek o životě, které směřují k prozáření Světlem? Nebo budeš dál kráčet ve strachu, protože se tvůj život pravděpodobně úplně změní?“ Lidé většinou po žádných změnách netouží. Mají v mozku uloženo, že změny jsou spojeny se strachem. Zdá se, jakoby neměnnost navozovala jistotu a bezpečí. Ale to je jen iluze.

Slunce je váš/náš osud. To však neznamená, že jej nelze ovlivnit. Jak často zdůrazňujeme, existuje skutečně svobodná vůle. Nyní je možné ji použít. V této době se staré uložené postoje a vzorce snáz rozpouštějí díky veliké podpoře vysokých bytostí. Stezka k probuzení už nemá trny. Projít ji však musíš jen ty sám. Hovoříme stále znovu o silné podpoře Božské ženské instance. Drží svou ochrannou láskyplnou a interdimenzionální ruku nad každým člověkem a chce sdělit:

"Jsem tady, abych odstraňovala překážky z tvé cesty. Nepřemýšlej tolik, nýbrž vnímej v sobě hlubokou důvěru v Boha, kterou jsi ještě před dávnou dobou měl. Znovu ji v tobě aktivuji. Tak, aby ses mě jako malé dítě držel za ruku, aby se velké kameny překážek rozdrobily na malé oblázky. Společně to můžeme dokázat. Jsi tady v této době potřebný. Nemusíš dělat nic jiného, než být spojen se svým vlastním Posvátným vyšším srdcem. Pak jsi ve svém božském bytí. A ono zná tvou cestu domů.“  

Slunce už dlouho bdí nad mnoha planetami, podporované centrálním sluncem galaxie, které je zas vyživováno ještě vyšší instancí. Toto Slunce už od pradávných dob zásobuje vědomí planet, obíhajících kolem něj, informacemi, vhodnými pro jejich vývoj. A pomáhá jim poznat, že neexistuje nic, co by nepocházelo z Prapůvodní božské instance, ze Stvořitelské myšlenky, která vše stvořila. Přesto jsi nebyl záměrně ponechán na pospas životu. Nikdy. Byl sice vytvořen koloběh karmy a mnoho dalších povinností, které člověk má plnit, když obývá planetu. Když se však vcítíš hluboko sám do sebe, víš, že je to jinak. Neboť ty máš možnost to vše rozpoznat a z jedné sekundy na druhou ukončit cestu v tomto koloběhu. Tuto možnost měly vždy všechny bytosti. Otázkou jen bylo, kdo měl odvahu to udělat. Existují bytosti, části jediné duše, jež je vyslala, aby prodělaly určité zkušenosti, jaké lze získat jedině na této planetě. Tyto bytosti posléze k tomuto poznání dospěly a s velkou škálou zkušeností se pak dál rozvíjely až zpět do Jednoty.

Tím ti chci tady a teď sdělit, že nic nestojí v cestě tvému dalšímu vývoji nebo posunu. Nahlédni krátce do svého života a zeptej se: Kým tady jsem, co tu dělám a proč? Co mám ještě zakusit a chci ještě kráčet dál cestou duality? Je to opět jeden z těch známých inventurních seznamů, který tak rádi nabízíme. Dovol, abych opět zdůraznil: Ty určuješ svou další cestu, nikdo jiný. Jak bys teď chtěl žít? Popros Slunce o jeho podporu, aby ti poslalo informace a potřebné kvality, které ti budou pomáhat.

Dalším poznatkem je: Neexistuje žádné oddělení mezi tebou a Sluncem. Jste jedno. Toto poznání souvisí s probuzením. Až pocítíš, že Slunce a ty jste jedno, začneš se pravděpodobně nahlas smát. Nikdy jste/jsme totiž nebyli odděleni. To je jen iluze. Vysokým stvořitelským bytostem se podařil pěkný klam, což? Přesto už je na čase tuto iluzi prokouknout. Možná se ti podaří v příštích dnech, týdnech a měsících alespoň částečně si uvědomovat tuto jednotu se Sluncem, poznání, že od něj nejsi oddělen. Díky velké síle vysoké energie, zvané Zlatá vlna, budeš dostávat víc informací, víc povzbuzení pro rozšiřování svého vědomí, které ještě umocní pocit této neoddělitelnosti. A někdy v budoucnu pak budeš v tomto pocitu setrvávat stále a budeš dokonce schopen tuto kvalitu integrovat do svého pozemského života.

Cílem je, abys tady dál žil svůj život, avšak s pocitem jednoty, kterému se také říká Osvícení. To obsahuje přijímání sebe sama, jež zas vyvolává lásku k sobě. Z toho pak vyplývá pochopení pro všechny ostatní lidi, protože i oni mají stejná témata ke zpracování jako ty, neboť nic není oddělené. Toto poznání vyvolá v tvém mozku neurologický proces. S ním je spojena velká změna a výživa z vysokých úrovní. Budeš pak žít jiný život, už ne ve strachu a hodnocení. Poroste tvá důvěra v sebe sama. Budeš rozvíjet hlubokou důvěru v Boha, harmonicky si uspořádáš svůj život a budeš k tomu pomáhat i ostatním. To se bude dít téměř automaticky. Je to tak, jako by se mozky vzájemně propojily, často o tom hovoříme jako o Projasnění. Tak se kousek po kousku bude měnit pole. A abych vám to sdělil slovy Saint Germaina: „Svoboda, po které tolik toužíte, leží v rukou každého jednotlivého člověka, ne v rukách těch, jejichž moc je patrná navenek. Dochází k navýsost jemné revoluci, která je řízena z Posvátných vyšších srdcí jednotlivých lidí. Slunce vám při tom bude rádo pomáhat.“

Přáli bychom si, abyste jemně vklouzli do tohoto stavu rozšířeného probouzení. Neboť probouzení samo o sobě probíhá už dobrých třicet let. Pohybujete se nyní v jemnější oblasti probouzení. Je to jako velké dobrodružství. Mějte odvahu vstoupit do oblasti, která se vám zdá být neznámá. Vy ji však znáte, protože jste sem z ní přišli. A myslete na ochranné ruce Božské matky. Vyživuje a vede každého hledajícího. Je to doba velké transformace. Důvěřujte tomu, že nikdy nejste sami. Jsme s vámi!

Jsem Sanat Kumara

Přijala Barbara Bessen v červnu 2013. Tento text je k volnému nekomerčnímu využití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu www.barbara-bessen.com/sanat-kumara-channeling-junijuli-2013-2/ pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.

Prevzaté z: http://www.transformace.info/index.php?option=com_content&view=article&i...

 

 

Zobraziť galériu?: 
Nie