Rubriky

V tejto časti nájdete vždy aktuálne pozvánky na akcie, udalosti, konferencie, prednášky, meditačné večery...

 

 

V tejto sekcii nájdete pozvánky na kurzy maľovania na sklo mandál, či osobných kódov. Konkrétne termíny sú uvedené v sekcii Aktuality,pozvánky, udalosti.

Taktiež je možné absolvovať kurz maľovania na sklo, na ktorom budeme maľovať a  tvoriť len ozdoby, prívesky, obrázky  či dekorácie, ktorými si môžete ozdobiť svoj domov, či venovať ho ako darček.

 

                                                        

Srdečne a s láskou vás pozývam na kurz ručne vyrábaných prírodných mydielok so začiatkom o 9,30 hod.

Kurz je určený pre všetkých, ktorí sú kreatívni, zruční, ale aj pre tých, ktorí chcú skúsiť niečo nové.

                                                                                                                                      

      Vznikla na základe daru Energie milujúcej láskavosti /EML/, ktorý som dostala prostredníctvom Márie Matky. Tento dar  odovzdávam ďalej prostredníctvom  školy Márie Matky, ktorú som po nej nazvala.

       Nejde o kult Panny Márie v tradičnom poňatí kresťanskej cirkvi. Ona je nanebovzatý Majster s ďaleko vyšším a  oveľa väčším poslaním, zámerom pomoci ľuďom.

Pomoc má v ľudskej spoločnosti výnimočné miesto, je chápaná ako základný morálny princíp, ktorý ovplyvňuje fungovanie spoločnosti. Každý človek je odkázaný počas životného cyklu na pomoc pri rozvoji svojej osobnosti. S neustálym nárastom potreby pomoci sa  zvyšovala aj miera pomoci a rozširovali sa formy poskytovanej pomoci.

          Ženy v minulosti v starých kultúrach vytvárali kruhy, ktoré im poskytovali nielen bezpečie,  ale vzájomne sa od seba učili , odovzdávali si ženskú múdrosť a ženské tajomstvá, učili sa o ženskej sile, posvätnosti ženského tela a jeho cyklov spojených s prírodou. Viedlo ich to k súdržnosti, vzájomnej spolupatričnosti , poznaniu vlastnej sily, sily  ktorými ženy disponovali a disponujú, sily ktorá im pomáhala aj v bežnom živote aby  vo víre každodenných starostí nezabudli hľadať zmysel svojho života. Ich múdrosť, rozvaha, intuícia a láska viedla celé národy k zdravému a harmonickému životu v mieri.