Rôzne

Červené pierko obsahuje rôzne oblasti, ktoré Vás môžu sprevádzať na Vašej ceste za poznaním, na vnútornú prácu, či na čas oddychu, relax i zábavu.

0

Tu nájdete filmy, ktoré majú svoj hlboký zmysel a význam. 

Elektronická verzia kníh, ktoré majú čo povedať.

Hudba je našou súčasťou. Je rozdelená do viacerých sekcií. Nech sa páči, vyberte si.

Tu ponúkané videá sú na inšpiráciu pre Vás k čo najkrajšiemu životu.

Na tomto mieste nájdete fotky z rôznych akcií, prednášok, konferencií, výstav, veľtrhov na ktorých som sa zúčastnila.

Na tomto mieste sú umiestnené odkazy na spriatelené alebo zaujímavé web stránky, s ktorými spolupracujem alebo sú nejakým spôsobom pútavé, obsahovo zaujímavé.

 

http://www.poselsvetladada.maweb.eu/?p=320

http://www.moje-pravdy.cz/

http://tredoxe.blog.cz/

http://www.posvatnesrdce.cz/

http://eldhwen.wordpress.com/

http://s-andre.blog.cz/

http://www.kartoman-lecitel.cz/

http://smejo6.webnode.sk/

www.ezobanka.cz

www.gaia2010.sk

 

 

 

Na toto miesto môžete vkladať svoje názory, pripomienky či čokoľvek o čo sa chcete podeliť. Budem veľmi rada.

Pokiaľ ste mojim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Ja zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR  (Nariadenie o ochrane osobných údajov)

Kto je správca?

Som Mgr.Jana Bálintová, Fedákova 20, Bratislava 841 02, IČO:47430907, ktorá prevádzkuje webovú stránku www.svetlozeny.sk. Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, t.j. určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberám prípadne ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovávaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môže ma kontaktovať na tel. čísle +421 911 756 324 alebo na email: svetlozeny@gmail.com

Prehlasujem

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov splňujem všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, hlavne zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

·        

budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu, plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,

·        

umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovávania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

·        

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy - vaše osobné údaje v rozsahu: email, ktorý nevyhnutne potrebujem k plneniu zmluvy (napr. zaslanie prístupov do aplikácie, zaslanie ponuky kurzu, článkov, alebo dodanie tovaru).

·        

Vedenie účtovníctva ak ste zákazníkmi, vaše údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby som vyhovela zákonnej povinnosti pri vystavovaní a evidencii daňových dokladov.

·        

Marketing – zasielanie newsletterov - Vaše osobné údaje (email a meno), pohlavie, na čo klikáte v emailoch a kedy ich najčastejšie otvárate, využívam za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných informácií. Ak ste mojim zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, pretože odôvodnen predpokladám, že Vás moje novinky zaujímajú a to po dobu než sa odhlásite.

·        

Pokiaľ nie ste mojim zákazníkom, zasielam Vám newslettere len na základe Vášho súhlasu po dobu než sa odhlásite. V obidvoch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom maili.

·        

Pokročilý marketing na základe súhlasu – iba na základe vášho súhlasu vám môžem zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu než sa odhlásite. Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

·        

Fotografická dokumentácia – živé akcie, referencie, workshopy

Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Pri prechádzaní mojich webových stránok zaznamenávam vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používaním cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobení zobrazenia webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože verím, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.

Moju webovú stránku môžete prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cokies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich ako keby boli moje vlastné.

Prijala som a udržujem všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Predanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup moji spolupracovníci.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako ja a na dané spracovanie sa špecializujú.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:

WebSupport s.r.o. – pre web

Facebook – FB pixel

Google – Google Analytics

Slovenská pošta – preprava zásielok

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem vám, že v takomto prípade pri výbere budem na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Predávanie dát mimo  Európsku úniu

Dáta spracovávam výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rad práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktuje ma emailom na: svetlozeny@gmail.com.

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 14 dní, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.

Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo uvidíte svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, domnievate sa, že prevádzam spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania.(Napr. odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných informácií)

Právo prenositeľnosti

Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie pošlem v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.

 Právo na výmaz(byť zabudnutý)

Vašim ďalším právom je právo na výmaz(byť zabudnutý). Nechcem na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete želať, máte na to právo. V takomto prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému i zo systému všetkých dielčích spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujem 30 dní.

V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budem informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem veľmi rada, pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať mňa, aby som s tým mohla niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie sa zo zasielania newsletterov a obchodných informácií

Email s inšpiráciou, článkami či produktmi a službami vám zasielam, ak ste môj zákazník na základe môjho oprávneného záujmu.

Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielam Vám ho len na základe vášho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete ukončiť odber mojich emailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každom zasielanom emaili.

Mlčanlivosť

Dovoľujem si vás uistiť, že moji zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018.