Channelingy

Tu nájdete channelingy- teda prevzaté posolstvá od vysokých duchovných bytostí.

0

1) Proč se nám blokují čakry
2) Jak pracovat se strachem
3) Jaká energetická brána se otevře o letním slunovratu

0

Krásné bytosti současné Země, tolik posunů v této době probíhá, že není možné se o všechny s vámi podělit, tak abyste si jich ve své realitě všimli. V tuto chvíli se na Zemi připravuje jeden důležitý posun, který se týká božské mřížky a původního plánu Země a vašeho vlastního bytí.

0

Tlieskame vám za to že ste nositelia svetla, že prinášate svetlo a pravdu všetkého čo je, svetlo a pravdu vaši ja stvoriteľov, svetlo a pravdu Chi vesmírneho zdroja všetkého čo je.

0

Každý den musíme dělat nějaká rozhodnutí. Rozhodujeme se, co kdy uděláme. Jde o věci, které na nás denně útočí a které většinou souvisejí s naším povoláním nebo osobním životem. Některá rozhodnutí musíme učinit okamžitě, na jiná máme určitý čas.

0

Jako vždy, tak I dnes k vám přicházím s Láskou a jako Láska vás zdravím. Prožívám tak radost z toho, že se mohu napojit na pravdu v každém z vás. Jak již víte, Láska je ten nejlepší nástroj v jakékoliv realitě, ať už jste na Zemi nebo ve vnitřním světě. Láska je to, co vás podpoří a bude vaším používaným nástrojem.

0

Jsem hlas Země, který k vám hovoří ze země pod vašimi chodidly. Hovořím k vám ze srdce zimy, což je období v roce, které vám přináší mnoho, aniž tomu vždy věříte.

0

Jsem hlas Země. Vnímejte moji přítomnost uvnitř vás a pod vašimi chodidly. Jsem přítomna ve vašem těle. Proudím všemi vašimi buňkami. Právě tělem jste propojeni s přírodou, se vším kolem vás, co roste, žije a dýchá.

0

Milovaní mistři, přišli jste z daleko vzdálených vesmírů, podvesmírů, galaxií a planet, a přinesli jste si s sebou bohatství vesmírných informaci, které byly uloženy ve vaší Svaté Mysli, abyste k nim v budoucnosti měli přístup.

0

Mysl a mentální tělo jsou mocné nástroje; my, Plejáďané, se soustředíme na rozvíjení tohoto nástroje jak jen můžeme pod božským vedením, které nám nabídl Stvořitel. Vaše mysl, jak víte, je mnohem schopnější, než kolik momentálně dokážete vnímat.

0

Jak se dá popsat sladkost života? Jak se můžete dostat ke sladkosti života a má život nekonečnou sladkost pro vás určenou, kterou můžete vychutnávat?

0

V dávnych časoch, keď sme boli dokonalí a ľudstvo bolo v jednote, na stretnutí s majstrom TOVTH-om obdržali 4 rasy – biela, červená, čierna a žltá tieto dosky. Týchto 14 Božích zákonov:

0

Dnes jsem přišel, abych pohovořil o Božské lásce. Na úrovni, na které se nyní nacházím a kde s mnoha dalšími podporuji blaho Země, neexistuje pozemská láska v té formě, po jaké toužíte a v jaké ji praktikujete.

0

Milovaní mistři, nikdy nezapomeňte: Láska je přirozený stav bytí. Láska je vrozená podmínka podporující život. Jakmile je láska zářící silou ve vašem životě, strach mizí. Strach je tvořen nedostatkem lásky. Strach je stav mysli tvořený vstoupením do nižších frekvencí vibrací pokroucených myšlenkových forem...

0

Faktem je, že Světlo není vaše, náleží všemu, co jest. Celý vesmír a veškeré Stvoření je Světlo. Světlo prostupuje vším. Vězte, že je zde a vkládá životu důvěru. Jakmile dovolíte i malé otevření pro důvěru a odevzdáte se, aby vstoupilo do vašeho života, otevíráte ve dveřích skulinu. Uvědomte si, že i během nejtemnější noci je vaše duše stále u vás a natahuje se k vám se Světlem a útěchou. Ačkoli je v těchto dveřích jen malá trhlina, Světlo tento otvor najde. Nemusíte dělat nic jiného, než jen umožnit, aby se to dělo. Světlo je s vámi, život je s vámi. Nakonec se vaše „ne“ k životu neudrží.

0

Zvláště je důležité být otevřený pro každý aspekt tohoto božského procesu, jakož i vědomí, že je vše v pořádku. Musíte se odevzdat plnému přijetí, aby se proces vyřešil sám, musíte se odvážně spustit, a to zejména vzorců myšlení a mysli, jinak byste mohli bránit toku, který může způsobit nějaké nepohodlí.

0

Milovaní, nebuďte příliš bojácní a ustrašení z těchto chaotických energií. Pochopte, že jde o proces, který byste mohli nazvat uzdravováním a čištěním. Stojíte tváří v tvář velmi starým vzorcům manipulace a iluze, které se stále znovu snaží vtáhnout vás do otroctví a podrobení, ale tentokrát se učíte říci „NE“, tak jak se spojujete se Silou a Oprávněním, které vyplývá z vašeho opravdového spojení s vaším Andělským světlem a vaší Energií Božího Já.

0

Mnohé pozdravy milovaným duším vtěleným na Zemi; vysílám svou vibraci lásky, transformace a božské kouzlo, aby podpořily hluboké a pronikavé probuzení, které nastává ve vašem bytí. Já jsem Mistr Saint Germain, Nanebevzatý mistr a nástroj vyjádření Stvořitelova vědomí a světla.

0

Drazí přátelé, já jsem Jeshua, zdravím vás ze svého srdce. Jsme tu společně a tím mám na mysli, že zatímco tu sedíme, dochází ke slučování energií. Představte si, že se váš nejvyšší a nejkrásnější aspekt vzájemně poznává s druhými a díky tomuto poznání se mnohonásobně zvyšuje.

0

Právě dnes přicházím s tímto poselství, které je pro tvůj posun důležité. A ačkoli máš informací o síle světle dost, přesto je právě tato pro tebe nová a ve svých vibracích jiná. Právě tato zpráva tě pozvedá a díky bezpečí magnetické lásky můžeš pocítit to, kým ve skutečnosti jsi. Můžeš pocítit sílu, která se ti vrací.
Právě dnes tu na Zemi stojíš se svým světlem a nevidíš, že se jeho zář doširoka rozpíná. Nevidíš, protože nechceš vidět sílu světla – sílu, která Tě tvoří. A tak Tě nyní já, Kryon, vyzývám:

Povstaň ve svém světle, povstaň v záři, která tě tvoří a uvědom si,
že tvé světlo je to, v čem se nyní síla Země ukrývá.

0

Toto je doba velké změny, milovaní, a vy jste uprostřed zrychlujícího se procesu spojení s mnoha stránkami svého Andělského Já a s jejich začleněním do sebe. Vězte, že výzvy, testy a příležitosti před vámi, vám přinesou odměnu, která překoná cokoli, co si dovedete představit, a tak se nebojte vykročit ze své zóny pohodlí, když se natahujete ke hvězdám. Přijměte svůj plášť ze zářícího Světla, protože jste si to zasloužili. Následujte svoji vlastní cestu a nebojte se být jiní, než ti kolem vás.

0

jestli se teď ptáte, jak nově pracovat s energiemi, znamená to, že jste postoupili, či chcete postoupit, o jednu energetickou úroveń výš. Čím vyšší vibrační úroveň, tím lépe dokážete řešit své záležitosti z nadhledu, čili do jisté míry máte zpracované své ego. A navíc, cítíte se stále přirozeněji jako součást velkého Bytí.

0

Toto spojení je mimořádné a zároveň odpovídá i splynutí mužské a ženské stránky v člověku. Přicházíme takto v jednotě, abychom vám sdělili následující slova a předali energii. Naše spojení je symbolem ženské připravenosti k přijetí a mužské schopnosti oplodnění. Je to symbol procesu, který se nazývá tvoření. Takto vznikly všechny světy, planety a bytosti, bez ohledu na to, v jaké dimenzi pobývají a sbírají zkušenosti. Tvoření materiálního vesmíru je duální.

0

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl čtenáři jasnější pochopení. Často se stává, že živý channeling obsahuje energii, kterou tištěné stránky přenášet nemohou. Proto si užijte toto vylepšené poselství předané v Laguna Hills v roce 2013.

0

Země se blíží k jednomu z největších vrcholů vzestupu (pravděpodobný termín září – říjen 2013? – nikde není přesně určeno, rozhoduje o tom řada faktorů, může to být i později).
A spolu s tímto blížícím se styčným vrcholem vzestupu vrcholí i situace na Středním východě.

0

Jste uprostřed úžasného procesu – dokonalé úplné procedury výběru manifestování svého osudu pro Nový věk, který se postupně bude stávat vaší čistější, rozpínající se realitou zítřka. To, co si vyberete – zaměření, čistota a síla myšlenek a akcí bude určovat, jak rychle se zhmotní vaše přání v materiálním světe formy.

0

Oslavuji s vámi tento den a mé srdce to naplňuje radostí. Jsme rodina, spirituální rodina, která přesahuje věky a není závislá na čase a prostoru. Vždy, když tak potřebujete učinit, můžete proniknout do našeho společného zdroje, našich společných kořenů, neboť já znám a vnímám, že pro vás může být život na Zemi osamělý. Vidím však také vaši odvahu a hluboce vás za to miluji.

0

Život v těle, v muži či v ženě, je souhra mezi vaší duší a duší Země. Ctěte své tělo, tělo, které jsem vám dala. Je vyjádřením ženské nebo mužské energie, pociťte jeho krásu. Pozorujte ho zevnitř. Zažijte silné energie ve svém těle: emoce, pocity, vášně, touhy. Jsou to silné energie, kterým se někdy bráníte. Pokuste se však na chvíli pocítit čistou krásu svého těla, aniž byste ho chtěli ovládat. Vnímejte silové pole, kterým jako fyzická bytost jste.

0

Když zaměříte svou pozornost do svého nitra, na struktury svého těla, začnete vnímat jemné proudění toků energie, které se navzájem spojují do formací a obrazců, které jsou vašemu rozumu neznámé a zatím si je neumíte vysvětlit. To proto, že vaše myšlení má v současnosti svá omezení. Ta, která jste převzali z dob, kdy jste žili na Zemi. Každou opakovanou zkušeností se toto omezení mysli prohlubovalo a tak teď někdy nerozumíte všemu, co se vám snaží duchovní svět sdělit, nerozumíte všem souvislostem, které rozvoj duše a probuzení přináší, ale přesto máte uvnitř sebe nástroj, který všemu rozumí a tím je vaše srdce.

0

Na vlnách lásky přenáším své vědomí, aby se znovu spojilo s vaším vědomím a vibracemi. Buďme v pokojném stavu jednoty, aby vůle a boží láska Stvořitele mohly pulzovat celým naším bytím a rostly s každým posvátným aspektem a vibrací v našich bytích, se kterými rezonujeme. Má vibrace a smysl mé existence se soustředí na lásku Stvořitele a pramení z ní.

0

UZLY:
Existují tři druhy uzlů: portál, vortex (vír) a vortal (vír-portál). Portál je uzel, který přesahuje (překrývá) a zesiluje Gaiu. Vortex je, když energie kolidují (střetnou se) a energie se neustále pohybuje. Ve vortexu se mohou někteří na chvíli cítit dobře, ale je těžké tam žít. vortal je napůl portál a napůl vortex...

0

Stránky