Posolstvá Márie Matky a iné

Táto časť je venovaná chanelovaným Posolstvám Márie Matky a odkazom od iných Svetelných bytostí. Nech sú Vám na poučenie i povzbudenie.

0

Milované všetky deti sveta a svetla.
Prichádzam ku vám dnes, v deň obnovy. Obnovy ducha, viery, lásky.

0

Moje milované deti slnka i hviezd,
Ja, Mária Matka prihováram sa ku vám v tomto čase lásky, kedy ste vedený i skúšaný vo vašom svetle.
Uvedomte si, že ste svetlo, ktoré vo vás žiari a nič a nikto ho nemôže zastaviť, utlmiť, poškodiť či pošpiniť ak sami vedome vytrváte v čistých zámeroch.

0

Ja Mária Matka sa prihováram k vám v tomto čase, kedy si máte uvedomovať viac samých seba, svoje prepájanie s duchovným srdcom. Toto srdce ktoré pulzuje vibráciou bezpodmienečnej lásky k vám neustále prehovára.

0

Milované deti svetla,
Pozdvihnite pochodeň pravdy.

0

Prihováram sa vám dnes, na jarnú rovnodennosť, kedy k vám veľkou silou slnka prichádza obrovský dar. Dar energie nielen slnka, nového roku, nového posunu vo vašom vedení, poznaní, otvorení vesmírnych línií.

0

Milované deti svetla,
Prichádza ďalší mesiac roku 2014. Je to mesiac prichádzajúcej jari, jarného slnovratu i obdobia prílivu veľmi silných, nových energií. Pripravte sa na ne.

0

Milované deti svetla,
Prihováram sa k vám v tieto dni, aby ste si uvedomili krásu zimy. Mnohí v nej vidíte jej odvrátenú tvár, ale tá je práve krásna. Aj vy uviďte práve v tom čím prechádzate to krásne. Hľadajte krásu aj v sebe.

0

Vysielajte okolo seba svetlo. Pretože to zase rozžiari väčší priestor a tma bude ustupovať.
Vyčistite svoje myšlienky, srdce, úmysly od toho čo je pre vás škodlivé, negatívne, čo vám už neslúži.

0

Tak ako slnko je na oblohe každý deň aj keď ho nevidíte a svojou žiarou a lúčmi pohládza každé stvorenie na Zemi, tak aj moja láska je neustále pri vás a vo vás.

0

Ste poslami svetla i mieru.
Ste nositeľmi lásky.
Ste tými, ktorí nesú Svetlo Novej Zeme. Nového vedomia lásky na Zemi.
Ste bytosti, ktoré pomáhajú niesť na Zem novú energiu, nové chápanie významov ako je láska, sloboda, život, smrť, pravda...

0

Prichádzame dnes k vám deti Zeme i Slnka, my Strážcovia brány Gaia, kedy je portál naplno otvorený a prechod dimenziami, inými svetmi je oveľa jednoduchší.

0

Pozrite sa na lístie, ktoré padá zo stromov, ich farebnosť a rôznorodosť. Zo stromu odletia a padnú na Matku Zem, ktorú pokrývajú a odievajú do nového šatu.

0

Narábajte s láskou v najväčšej úcte, čistote a posvätnosti ako k sebe, tak aj k druhým. Láska je dar, lebo aj vy ste dar pre tento svet. A keďže ste vy láska, ste aj dar. Ste si navzájom darom. Preto tento dar, svoju lásku i život prijímajte v najväčšej pokore a vďake.

0

Prichádza k vám hojnosť. Hojnosť lásky, svetla. Pozrite na svoje srdiečka, ako sa v nich zapaľujú nové iskry a ohne novej sily, vášne. Táto energia, ktorá okrem mnohých iných kvalít lásky ktoré v živote poznáte či zažívate je hnacou.

0

Moje milované deti.

Som naplnená láskou a vďakou za každého jedného z vás.

Prešli ste obdobím, v ktorom sa veľa vecí menilo i zmenilo. Ako na fyzickej tak i duchovnej, vibračnej rovni. Veľa vecí ešte dobieha a to je úlohou v septembri. Je to krásny mesiac v ktorom dozrievajú plody Matky Zeme, ale aj ovocie vašej práce ľudskej, či duchovnej. Zbierajte plody, ktoré vaše srde zasialo.

0

Pomáhame ukotvovať nové energie, ktoré prúdia z Centrálneho Slnka cez kryštalickú mriežku Zeme k vám, ľuďom. Mriežka Zeme slúži okrem iného aj na prenos informácií, ako nosič energii, ktoré sa dostávajú do všetkých miest na Zemi.

0

Každého jedného z vás milujem láskou presahujúcou rozmer vášho chápania. Sme v jednote bytia v láske. Precíťte si toto naše spojenie cez tento symbol. Je to nová forma vnímania lásky. Lásky nielen so mnou, ale s celým vesmírom, v ktorom sa teraz uskutočňujú, vytvárajú a otvárajú nové paralelné formy existencií vedomia duší v láske, svetle.

0

Zanechávame vám tento symbol, s ktorým pracujte, aby ste ľahšie mohli prejsť za vaše zatiaľ obmedzené vnímanie reality.

0

Sme Strážcovia brány Gaia. Prichádzajú sem vaše duše a prechádzajú ňou, aby putovali či cestovali ďalej. Neberte to ako nejaký uzatvorený priestor, ako dvere, ale energeticko-vibračný portál, ku ktorému chodíte buď počas spánku, alebo vedome tí, ktorí sú dostatočne vibračne vysoko. Nemusíte sa báť za túto bránu, tento priestor chodiť, pretože máte príležitosť a otvárajú sa vám ďalšie priestory a dimenzie. Nie v lineárnom čase, ale v čase bez času.

0

Milujte seba samých, aby ste mohli svoje vnútorné svetlo rozdávať ďalej.

Ja Som Mária Matka a toto vám hovorím:

"Položte si ruku na srdce. Vnímajte jeho vibrácie, farbu, zvuk. Túto ozvenu si zapamätajte. Je to kód vašej duše. Potom kedykoľvek si naň spomeniete, vybavíte si ho, nastane okamžité vaše prepojenie. Naučte sa podľa toho rozhodovať, pracovať, žiť."

0

Toto je čas rozhodnutí milované deti, ktoré sa veľmi rýchlym spôsobom napĺňajú. Otvorené hviezdne portály vám dávajú nebývalú možnosť napojenia sa na svoje pôvodné hviezdy, domov, ktorý vás volá. Nie hore, ale k sebe. K svojmu poznaniu, precíteniu, prepojeniu.

0

Jún je mesiacom vyváženosti, precítenia, rovnováhy, nového poznania svojho vnútra, seba samého. Je to čas, v ktorom začína najviac slnečného svitu. Sila slnka veľmi stúpa dlhými dňami a jeho liečivá energia sa dotýka vášho tela i duše.

0

Zvolávam vás deti Zeme, Slnka, Hviezd! Poďte a poďme spolu otvoriť, vytvoriť a dotvoriť nový svet, novú zem. Každý ste dôležitý. Ja som Mária Matka a a prichádzam k vám s týmto posolstvom, aby ste vzali vážne a dôsledne svoje poslanie.

0

Ja Som Mária Matka. Volám, vyzývam a nabádam vás moji milovaní, aby ste svoje srdce otvorili, nechali ho presvietiť mojou energiou milujúcej láskavosti a nechali ju do seba prúdiť. Predstavte si ju ako ružovú guľu, svetlo, ktoré vás naplní, obíjme, obalí sa pomôže na vašej ceste nových rozhodnutí a prichádzajúcich zmien.

0

Nastal čas znovuzrodenia, otvorenia sa a tvoreniu životu tu a teraz. Nastal čas obnovy. Nastal čas odmeny.

0

Nerozmýšľajte o strachu v strachu.
Strach plodí strach.
Láska lásku.
Rozmýšľajte v plnosti bytia. V hojnosti života.

0

Prišiel nový rok a s ním aj nové úlohy ktoré sa máte naučiť a zvládnuť. Tak ako ste rozsvietili vaše srdcia, je dôležité aby ste toto svetlo rozširovali ďalej. Ste jednotlivými iskierkami medzi ľuďmi.

0

Stránky