Posolstvá Márie Matky a iné

Táto časť je venovaná chanelovaným Posolstvám Márie Matky a odkazom od iných Svetelných bytostí. Nech sú Vám na poučenie i povzbudenie.

0

                                                           

0

Ďakujem vám za vaše svetielka, svetielka lásky ktoré v týchto dňoch vo vašich srdciach ešte viac horia. Je to obraz i metafora slávnostného obdobia ktorým teraz prechádzate.

0

Prešli ste bránou rovnodennosti, ktorá vás posunula do nového vesmírneho diania.

0

Pochopte, že cítiť, vnímať, počúvať i vidieť je vašou možnosťou i darom fyzických tiel ktorými disponujete. Máte toho ale oveľa viac. Uvedomte si svoje dary, všetko čo môžete používať pre seba a čím môžete slúžiť či pomáhať druhým i Matke Zemi.

0

Voľte svoje cesty v láske. V láske srdca, v láske k samým sebe. V úcte k svojmu životu i životu okolo vás. Vedzte, že to čo si zvolíte, pre čo sa rozhodnete je vo vašej kompetencii. Je to vašou slobodnou vôľou i vašou zodpovednosťou.

0

Radosť nech ovládne vaše srdcia. Súzvuk, harmónia, pokoj a mier nech zavládne vo vašej duši, bytosti. Tak spoločne vykročíte do výšin k Stvoriteľovi.

0

Milované deti svetla. Prichádzam vám v deň veľkej radosti a šťastia, pretože láska prší na vás ako kvapky dažďa či guľôčky energie slnka. Teším sa s vami v každom dni, v ktorom pozdvihujete svoje oči i srdcia hore, k Bohu, Stvoriteľovi.

0

Nepoddávajte sa, ale vezmite si do rúk radosť. Vložte do srdca kvet lásky, vdýchnite dych života, pohlaďte Matku Zem i seba a verte.

0

                                                       

0

Otvorte prúdom lásky, otvorte sa žiare slnka ktorá vás naplní životodárnou energiou. Otvorte sa hojnosti darov ktoré sú darom Stvoriteľa.

0

Nastal čas rozvoja a zmeny. Nie stagnácie, lebo tá hubí potenciál. Vyjdite v ústrety svojim darom. Svojim možnostiam, schopnostiam i talentom. Zoberte do svojich rúk žezlo tvorivosti a sily.

0

Milované deti svetla,
s láskou vás pozdravujem v prichádzajúcom roku hojnosti.

0

Milované deti svetla,
spojte sa v jednote vedomia. Vedomia lásky. Vedomia úcty i pokory.

0

Uvoľnite svoje bolesti aj vo vzťahu k životu ako takému, pretože si bránite tým prílivu šťastia a hojnosti. Uvedomte si, že to, ako a čo vysielate zo seba k svetu, Matke Zemi, životu, to sa vám vracia, zhmotňuje.

0

Posilňujte sa vo viere pravdou.Neklaňajte sa falošným bohom. Verte svetlu. Jeho podstate, kvalite. Vyjdite z ilúzie klamu. Otvorte oči a viďte. Viďte čo je klam a čo pravda.

0

Milované deti svetla,
prihováram sa k vám ja, Mária Matka z vysokej a zároveň z všade prítomnej dimenzie najčistejšej lásky. Táto láska ktorá tvorí, čistí, chráni i lieči je esenciou, ktorú môžete každý neobmedzene prijímať.

0

Vojdite za bránu svojho rozmýšľania. Vnorte sa hlboko do vašej komôrky duchovného srdca. Oprostite sa od starostí ktoré vám zneprijemňujú život, lebo tie si vytvárate svojim strachom.

0

Ostaňte sami sebou aj vo vašom živote. Stojte na pevných základoch viery, lásky, nádeje. Stojte vo svojej sile, slobode a vedomí si svojej podstaty. Stojte vo svetle, žiare pre seba i druhých. Svojou farbou duše vysielajte posolstvo lásky.

0

Prichádza nádherný mesiac plný krásy, plnosti a hojnosti. Zvolávame a zvolajte hurá!!! Preto nezatvárajte si tieto brány vlastným nepochopením.

0

Povzbudzujte svoje srdce myseľ natoľko, aby radostne hľadela vpred v nádeji. A radosťou je potom vaša duša naplnená.

0

Prihováram sa k vám dnes, v čase prúdenia veľmi silných vesmírnych energií. Energií lásky obnovujúcich živosť vašich buniek, tela, vedomia i poznania.

0

Prichádza jar, slnovrat a nové energie svetla. Vystavte sa lúčom svetla a lásky. Nechajte, nech vás láskajú, pohládzajú a napĺňajú neskonalou láskou všehomíru. Posadajte si dookola, nech vaše energie splývajú v jedno. Cíťte, preciťujte, voňajte. Dýchajte a prijímajte plnými dúškami hojnosť. Je tu pre vás. Hojnosť lásky, múdrosti, poznaní a hojnosť pre život.

0

Nabádam vás k mieru. K harmónií i pokoju uprostred strát i strachu. Vytrvajte vo viere v lásku. V dobro. V mier.

0

Ste tvoritelia svojho života. Svojich dní i nocí.
Ste myšlienkou i činom.
Ste láskou i svetlom.
Ste požehnaní.
Ste kvetom, čo vonia a kvitne pre všetkých.

0

Prekročte brány a vstúpte do nového poznania lásky.

0

Milované deti svetla,
Poďte do mojej náruče a oddýchnite si. Ste preťažení. Preťažení neláskou. Tak ako vám láska dáva krídla, slobodu a hojnosť, tak neláska vás drží v zajatí strachu.

0

Prihováram sa k vám v spektre dúhového svetla. Toto liečivé svetlo súcitnej lásky pomáha vytiahnuť podstatu bolesti.

0

Milované deti svetla,
Prinášam vám nové svetlo života. Dar života, jeho zrodu je zázrak. Zázrak lásky.

1

Majte na perách úsmev radosti. Radosť vám pomôže v každej chvíli prekročiť prah smútku či strachu.

0

Stránky