Otvorte svoje srdce, aby ste mohli vnímať život - Posolstvo Márie Matky na august 2015

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

                                                        

Milované deti svetla,

ja služobnica svetla sa vám prihováram a žiadam vás v najhlbšom prejave lásky, aby ste otvorili svoje srdce dokorán. Čo to je, čo to znamená?

Vojdite za bránu svojho rozmýšľania. Vnorte sa hlboko do vašej komôrky duchovného srdca. Oprostite sa od starostí ktoré vám zneprijemňujú život, lebo tie si vytvárate svojim strachom.

Odovzdajte svoju bolesť, strach a všetky pocity nelásky, neodpustenia, pocity vín, nehodnosti do mojich dlaní. S láskou ich vezmem a zalejem svojou Energiou milujúcej láskavosti a oni rozkvitnú v nádhernú záhradu farebných kvetov. Transformujú sa na záhradu radosti, šťastia a lásky. Skončite s neustálym bojom voči sebe, druhým, životu, svetu, vesmíru, Bohu - Stvoriteľovi.

Počúvajte svoj jemný tlkot srdca. Keď sa započúvate s akou láskou vás každým jedným tepom povzdbudzuje ďalej k životu, uvedomíte si jeho neskonalú silu, moc a vôľu pokračovať v každej sekunde, minute, hodine, dni... Je to ale aj o vašej vôli pokračovať. S každým nádychom a výdychom spolupracujete so svojim srdcom, dušou i duchom. Prepojte sa vedome či nevedome so svojim JA, so svojou podstatou.

Chcem aby ste si uvedomili, že tak ako vaše bilogoické srdce je živé krvou ktorá keď je okyličená vháňa živiny do tela, tak váš dych je dychom života a zároveň sa spája cez vás s fyzickým i duchovným svetom.

Otvorte svoje srdce, aby ste mohli vnímať život. I život po živote či pre životom. Všetko v jednej línií. Môžete tým zmeniť svoj pohľad, svoje vnímaniíe, rozšíriť poznanie toho čo bolo, je i bude.

Otvorte sa svojim možnostiam, svojim darom. Je čas pre tých, ktorí chcú a sú pripravení. Pre každého príde ten správny čas v správny čas. Neposudzujte čo, kto, ako, kedy a prečo. Sústreďte sa na svoj život, svoje poslanie, svoju úlohu. To, čo je dôležité práve pre vás. Ste každý jedinečný a dôležitý. Nikto nič nemôže za vás urobiť. Každý je tu sám za seba aj keď nie pre seba.Toto si uvedomte. A cez a prostredníctvom otovoreného srdca, cez dych, cez lásku, cez vďaku, prosbu a milosť prijmite svoje dary, rozviňte ich a používanjte. Teraz je na to príhodná doba, príhodný čas. Precíťte to a rozhodnite sa. Áno – nie. Aj toto je dar, pretože sloboda je vaša jedinečná a rešpektovaná výsada. Preto zahĺbte sa do svojho vnútra, srdca a bádajte čo vás tam oslovuje, volá, čo vám hovorí. Je to pre vás cesta k pochopeniu seba samých, svojho života, pravdy i zákonov bytia ako takého.

S nekonenčou láskou

Mária Matka

Prostredníctvom Janky Bálintovej 22.7.2015

Ilustračný obrázok: maľba na sklo - „Mandala Otvoreného srdca“

Tak ako slnko ktoré dáva život všetkému, tak nech je tvoje srdce otvorené prijímaniu a dávaniu lásky, svetla, životu pre seba, v sebe i všetkému Stvorenstvu. Kameň: ruženín

Autor: Janka Bálintová

Kto cíti, že chce na svojej duchovnej ceste prijať dar liečivej lásky, ktorá je pre nás, druhých, slúži na  pomoc pre Matku Zem, môže sa prihlásiť na Školu liečenia láskou – Márie Matkyviac tu...

Mária Matka nás volá na v túto dobu lásky k službe, ktorá nás vyzýva, aby sme napriek svojej krehkosti prejavovali silu v skutkoch a nebáli sa prostredníctvom lásky a citlivosti prejavovať svoju slabosť. Sme  súčasťou celku, nesúceho Božie svetlo, svetlo Stvoriteľa, do ktorého máme vedome nájsť cestu. Každý sám za seba a zároveň všetci spolu.

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.

Zobraziť galériu?: 
Nie