Úvod

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

                                                      Vítam Vás na stránke Svetlo Ženy        

                           „Správne vidíme len srdcom. To čo je dôležité, oči nevidia."    Antoine de Saint - Exupéry

                                                           

     Táto web stránka bola vytvorená na začiatku januára 2013, kedy sa začala nová etapa môjho života.

     Je to stránka pre ženy, ale nielen pre ženy, ktorá posilňuje a pomáha k pochopeniu života,  samého seba, nášho miesta vo svete, vo vesmíre, vzťahu k Bohu, prírode, Matke Zemi.

     Je  podporou na ceste k vlastnej ženskej sile, k bohyni, ktorá žije uprostred každej ženy.

Žena je svetlo, ktoré šíri. Tá, ktorá to nevie a neuvedomuje si to, aby mala možnosť to pochopiť, zmeniť a vnímať svoje ženstvo ako nádherný dar so všetkými jeho atribútmi. Zároveň pomôcť mužom pochopiť i uznať toto ich poslanie, postavenie, úlohu i dôležitosť.

     Je to stránka pre nás všetky a všetkých, ktorí hľadajú,  aby svoj život tvorili a žili v súlade, harmónií, zdraví, láske a jednote. Buďte ochotní nanovo skúmať to, čomu veríte.

     Svojou skladbou a obsahom má napomôcť  k vnútornému hľadaniu, bádaniu, prebúdzaniu a pochopeniu podstaty nášho života, ducha a duše i o duchovnom prepojení, pochopení významu a dôležitosti lásky, duchovných pravdách, vesmírnych zákonoch i zákonoch lásky so srdcom ako hlavným  indikátorom, ktoré šíri svetlo a lásku ku všetkým,  ktorí sú pre ňu otvorení.

     Sú v nej obsiahnuté články, posolstvá, zaujímavosti, rôzne formy pomoci, liečenia, podpory v ťažkých životných situáciách, techniky na odhalenie problémov súčasných i dávno vzniknutých s možnosťou ich odblokovania, vyriešenia, vyliečenia, moja tvorba i možnosti využitia času cez voľné chvíle knihami, filmami, či myšlienkami druhých.

     Budem ju rozširovať, pridávať odkazy  ktoré so mnou rezonujú a ktoré vnímam, že majú čo povedať aj druhým, dopĺňať jej jednotlivé kategórie podľa toho ako budem cítiť, diania okolo nás, ale aj na základe Vašich podnetov či pripomienok na ktoré sa teším.

                                  Nech sa páči, vstúpte prostredníctvom pierok v logu.

                                                                                          S láskou  Janka Bálintová 

                                                                                                                                                 

Obrázky: