O mne

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

                                     Kto som?

Som Dieťa Božie. Stvorená z Lásky a Svetla. JA  SOM.

      Od detstva mi boli vkladané duchovné pravdy do vienka aj keď tradičným poňatím mojou milovanou matkou i rodinou. Vložila mi do srdca lásku,  vieru v dobro i silu viery v Boha, ktorá ma celý život sprevádza a pomáha. Naučila ma obetavosti, trpezlivosti, dôležitosti pomoci druhým, ale aj pokore. K hodnotám života, rodiny. Láske k umeniu i prírode. Spôsob života i myslenie rodiny, moje vnútorné prežitie a odovzdanie sa Bohu ma nasmeroval k mojej profesii, životnému poslaniu pomáhať druhým, ktorí potrebujú v rôznych ťažkých životných situáciách či krízach pomoc, pretože si ju nedokážu zabezpečiť sami. Najprv ako sestra, neskôr ako sociálny pracovník - terapeut.

     Pracovala som v nemocnici pri lôžku i v ambulancii. V cirkvi i mimo nej. S deťmi i mládežou. 15 rokov so starými ľuďmi i zomierajúcimi,  s postihnutými deťmi i dospelými v zariadení. Učila som zdravé deti v škole láske k Bohu i učila hudbu, hru na klavír. Bola som nadriadenou i podriadenou. Riaditeľkou i za totality robotníčkou. Vychovala som dve deti i o dve deti prišla. Žila som v manželstve i sama. Zažila som lásku, opustenie i ja som opustila. Bývala v meste i na dedine. Pracovala na poli i chodila na večierky. Prežila vzostupy i pády,  choroby i uzdravenia. Všetko v dualite.

     V priebehu môjho života vplyvom mojich priateľov, duchovných i životných učiteľov ktorí mi odkrývali poznanie a  pre mňa nové duchovné pravdy, pochopila som nové súvislosti a rozsah môjho života a možnosti pomáhať. Práca s liečivými energiami mi otvorila úplne iné dimenzie. Otvorila sa moja duša, srdce. Vošli do môjho života anjeli, Majstri, Bohyne, svetelné bytosti lásky. Učili a stále ma učia, vedú a sprevádzajú. Láska k hudbe, prírode, Matke Zemi i tvorivosť ktorou ma obdarili napĺňa moje srdce a je zároveň ako terapeutický prostriedok.

     Viem čo je strach, ľútosť, bolesť, odmietnutie, zrada, ublíženie, bezmocnosť, zúfalstvo, dezilúzia. Viem ale aj čo je radosť, láska, vášeň, harmónia , mier, šťastie, pokoj. Viem, že prácou na sebe, vnútornou zmenou ale v prvom rade pripustením si, ochotou niečo zmeniť a hlbokým vnorením sa do svojho vnútra, srdca a vnútorným prežitím, sebaprijatím a odpustením samému sebe a druhým  môže zmena nastať. Viem, že to môže dosiahnuť každý. U mňa skutočné uzdravenie prišlo za cenu prebudovania takmer všetkého čo som kedy počula o Bohu, o sebe, o iných a o živote. Dualita vošla do Jednoty. Jednoty v láske,  ktorá spája všetkých so všetkým Tu a Teraz.

     Za všetky tieto nádherné skúsenosti ďakujem. Boli ako jednotlivé diely mozaiky, ktoré do seba  zapadli a z ktorých čerpám  v každodennom živote. Naučili ma vážiť si všetky dary, všetkého čo v živote mám, čo som dostala a kam som sa dostala.

     Prišiel čas, kedy s pokorou a vďačnosťou ponúkam svoju pomoc, svoje skúsenosti aj inou formou. Som žena, vo všetkých jej osobitostiach, ktorá pochopila, našla seba, svoju silu, svoje miesto v živote, svoje poslanie, svoju cestu.  Rada ju pomôžem hľadať, nájsť a uzdraviť sa aj Vám.

V láske

Mgr. Janka Bálintová

        „Etika úcty k životu si žiada, aby sme vždy nejako a niečím boli ľuďmi pre ľudí."

                                                                                                                                   A.Schweitzer

Vzdelanie:

 • Stredná zdravotnícka škola Bratislava – zdravotná sestra
 • UKF Pedagogická fakulta Nitra – sociálna práca so špecializáciou  na špecifické pedagogické problémy - I. stupeň  „Bc.“
 • VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava – sociálna práca – II. stupeň „Mgr.“
 • Pasívna i aktívna účasť na odborných seminároch, školeniach  i konferenciách v  zdravotníckej, sociálnej,  pedagogickej, duchovnej, ekonomickej  a právnej oblasti

Ďalšie:

 • Reiki – I., II., III. Majster / Ján Bálint, Monika Šindelárová /
 • Čung-Juan-čchi-kung – I., II., III. / Lenka Čečetková /
 • Regresná terapia / Monika Šindelárová /
 • Certified angel practicioner - Anjelsky certifikovaný praktik ACP/ Charles Virtue a Tina Marie Daly /
 • Metamorfná technika – I., II.,III.,IV. / Jitka Třešňáková /
 • Kurz anjelského channelingu  / Judita Peschlová /
 • Shamballa 1024 – I.,II.,III.,IV / Ján Bálint /
 • Shamballa 2002 / Ján Bálint /
 • Shamballa 3110 / Ján Bálint /

 

Kreatívne kurzy:

 • Maľba na sklo
 • Maľba na hodváb
 • Výroba sviečok z včelieho vosku
 • Výroba sklenených šperkov – fussing
 • Výroba šperkov zo živice

                                                                               

Obrázky: