Nesužujte sa bolesťou duše - Posolstvo Márie Matky na jún 2015

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

                                                                     

Milované deti svetla,

Prichádza nádherný mesiac plný krásy, plnosti a hojnosti. Zvolávame a zvolajte hurá!!! Preto nezatvárajte si tieto brány vlastným nepochopením. Nesužujte sa bolesťou duše. Pretože vaša duša je plná svetla. Pretože ste stvorení z lásky. Pretože ste láska. Len ľudské emócie, zážitky, prežívanie či lekcie dušu pozdvihujú či zahlcujú bolesťou. Uvedomte si, že všetko so všetkým súvisí. Tak ako v nebi tak i na zemi. Ako v malom, tak i vo veľkom. Ako vo vnútri, tak i navonok.

Doprajte si silu svojho poznania, objavujte a otvárajte jeho brány. Uvidíte, čo všetko sa vám ponúka práve v tomto čase. A čas letného slnovratu sa blíži. Je to čas vysoko vibračne naladených energií, ktoré vám môžu napomôcť práve na vašej ceste nového poznania i múdrosti. Venujte tomuto obdobiu čas. Prepojte sa so sebou, Matkou Zemou, Mnou či Stvoriteľom. Nechajte prúdiť cez seba energie lásky. Sú zároveň uzdravujúce, posilňujúce, očisťujúce i posväcujúce. Môžete pri tom zároveň odovzdať všetky vaše bolesti tela, duše či nelásky. Prijímajte hojný tok posvätnej a bezpodmienečnej lásky, ktorá sa vám ponúka. Milujte sa navzájom čistou láskou. Dávajte svetu to najlepšie zo seba pre najvyššie dobro všetkého a všetkých. Podeľte sa so svojimi možnosťami i schopnosťami. Tým sa bude rozlievať po Zemi láska, štedrosť, múdrosť, ochota, dobrota. A tá sa bude len násobiť každým kto sa pridá. A každému sa x násobne táto hojnosť vráti. Nebojte sa vykročiť vpred a otvoriť sa pre druhých. Každý máte čo ponúknuť. Vyjdite z ulity falošnej skromnosti. Pokora a láska sa snúbi s vnútornou silou pravdy.

Vedzte, že čas ktorý je vám darovaný týmto životom na Matke Zemi je vám na to, aby ste sa posunuli a postúpili vy i spoločne ako ľudstvo i Matka Zem vpred. Celý Vesmír je vám nápomocný a teší sa z vašich pokrokov. Pokračujte, neustávajte a vytrvajte. Napriek všetkému čím v životoch prechádzate. Preto nezabúdajte že vo všetkom, nad všetkým a za všetkým je láska. Tá prvotná, najzákladnejšia, najdôležitejšia a jedinečná stvoriteľská sila. Povzbudzujem vás v každom vašom kroku. Vysielam svoju bezhraničnú lásku ku každej bytosti na Matke Zemi i Matke Zemi. Ste milovaní neustále v každom okamihu vášho života. Preto nikdy nie ste v ničom sami. Vždy máte pomoc na dosah. Len verte, proste a ďakujte.

S nekonečnou láskou

Mária Matka

Prostredníctvom Janky Bálintovej 29.5.2015

Ilustračný obrázok: maľba na sklo - „Mandala múdrosti“

Vnorte sa do múdrosti srdca, duše. Tam sú vaše odpovede života i konca.

Autor: Janka Bálintová

Kto cíti, že chce na svojej duchovnej ceste prijať dar liečivej lásky, ktorá je pre nás, druhých, slúži na  pomoc pre Matku Zem, môže sa prihlásiť na Školu liečenia láskou – Márie Matky, viac tu...

Mária Matka nás volá na v túto dobu lásky k službe, ktorá nás vyzýva, aby sme napriek svojej krehkosti prejavovali silu v skutkoch a nebáli sa prostredníctvom lásky a citlivosti prejavovať svoju slabosť. Sme  súčasťou celku, nesúceho Božie svetlo, svetlo Stvoriteľa, do ktorého máme vedome nájsť cestu. Každý sám za seba a zároveň všetci spolu.

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.

Zobraziť galériu?: 
Nie