Nenúťte ženy, aby sa rozhodovali bez Vás …

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Nenuťte ženy, aby se rozhodovaly bez Vás.  Muž se zříká odpovědnosti, když očekává od ženy, že se bude rozhodovat sama za sebe a budeodpovídat za důsledky svých rozhodnutí. To znamená, že muž odmítá uplatňovat svůj dar astaví ženu do pozice, ve které musí více zapojovat svou mužskou stránku. Pro některé ženy jeužitečné, když si oživí své mužské schopnosti rozhodovat se a trvat na svých rozhodnutích.

Jestliže se však muž trvale zřekne své zodpovědnosti poskytovat ženě dar mužské jednoznačnosti a rozhodnosti, pak bude žena chronicky rázná, nabroušená a nedůvěřivá vůčijeho lásce. Přestane se mu láskyplně odevzdávat, přestane věřit jeho mužským schopnostem amísto toho se stane sama sobě mužem. Žena by chtěla znát váš názor na konkrétní situaci a vy prohlásíte: „Udělej to, jak chceš, mně to jedno.” To můžete říct kamarádovi, ale nikoli milence. Přátelé se k sobě chovají nestranně anechávají si vzájemně volnost a nezávislost. Jako milenci jste však vy a vaše žena víc než jenpřátelé. Rozehráváte mezi sebou naplno dynamickou polaritu mezi mužským a ženskýmprincipem. Nechtěli byste, aby vám žena jako bohyně poskytla všechny ženské dary? Abyste je vní probudili, musíte jí nabídnout všechny vaše mužské dary. Jeden z nejcennějších darů, jaký máte, je schopnost vidět všechny varianty a rozhodovat se na základě zvážení všech potenciálních výsledků.

Ženské rozhodování se odehrává na základě toho, co žena cítí, že je správné, a často je toskutečně ten nejlepší způsob, jak se správně rozhodnout. Smyslem života ve dvou však neníjenom dělat ta nejlepší možná rozhodnutí, ale rozhodovat se co možná nejlépe a zároveň siuchovat sílu mužsko-ženské polarity, která vás k sobě na začátku přitáhla. Jestliže se tato polarita začne vytrácet, začne docházet častěji ke konfliktům. Když zmizí polarita, zmizívzájemná přitažlivost a spolu s tím se rozpadne vzájemný partnerský vztah.Jestliže chcete, aby vaše žena dál naplňovala ženský pól, je třeba, abyste plnili svůj mužskýprotipól.

Tím, že ženě poskytnete svůj náhled při rozhodování, podělíte se s ní o svůj mužskýdar. Ani při tom nejtriviálnějším rozhodování byste neměli vypustit z úst: „Udělej si to, jak chceš.” Pokud se vás zeptá, které boty jí podle vás víc sluší, rozhodněte se a povězte jí to. Jenneříkejte: „Všechny jsou hezké.” Můžete třeba zareagovat následovně: „Mně se libí ty červené, alenejdůležitější pro mě je, abys byla šťastná.” Může si samozřejmě obout, co bude chtít, alezároveň jste ji obdaroval svým mužským darem rozhodnosti.Možná se vaše žena chystá udělat rozhodnutí, které se týká její profese a bude ji ovlivňovatmnoho následujících let. Možná se bude řídit svým cítěním a rozhodne se na základě toho, z čehomá nejlepší pocit, což bude ryze ženský způsob rozhodování.

Nebo se pokusí zvážit všechnymožné důsledky, které vyplynou z konkrétní volby, což odpovídá mužskému stylu. Díky tomu, žemáte mužskou sexuální podstatu, budete mít přirozeně schopnost podpořit její mužský procesrozhodování. A co je pro váš vztah velmi důležité, pokud k její mužské stránce rozhodováníničím nepřispějete, vás oba to vychýlí ze vzájemné energetické rovnováhy. Vaše žena bude vmužské rovině, vy v neutrální, a na ženském protipólu bude prázdno. Stane – li se to tu a tam, nicse neděje, ale pokud je takový stav chronický, začnete si ve vzájemném vztahu připadat spíš jakopřátelé než milenci.

Vzájemná polarita ztratí šťávu a místo ní tu budou probírat různé možnostivolby dvě bezpohlavní bytosti.Jestliže odmítáte sdílet se svou ženou mužský dar rozhodování, neboť říkáte: „Mně je to jedno, toje na tobě, jak se rozhodneš,” bude se muset vaše žena naučit spoléhat se na své vlastní mužskéschopnosti. Jinými slovy, vaše žena se naučí důvěřovat více svojí mužské složce než vaší.Postupně zjistíte, že vám ve všem důvěřuje čím dál tím míň. Nebude se vám chtít odevzdat ani posexuální stránce, protože se za celý den s vámi nemohla uvolnit a cítit vůči vám důvěru. Nenabídli jste jí mužskou jednoznačnost a perspektivu, takže se musela stát sama pro sebemužem, aby získala to, co vy jí odmítáte dát.

Můžete si to natrénovat. Pomáhejte ženě při rozhodování, nabízejte jí mužský úhel pohledu,říkejte jí, jak byste volili vy, ale zároveň jí dávejte najevo, že ji stále milujete, bez ohledu na to,pro co se rozhodne. Její ženské cítění bude často mnohem lepší podklad pro rozhodování než vaše mužská analýza. Proto ji podpořte, ať se nebojí vcítit do dané situace a důvěřovat vlastním pocitům. Pro udržení polarity a štěstí ve vzájemném vztahu jí ale vždycky řekněte, co byste dělali vy a proč, a to i v případě, kdysi myslíte, že by se měla rozhodnout sama za sebe.

David Deida – Cesta pravého muže

Prevzaté z: http://elizabehtin.wordpress.com/2013/02/22/nenutte-zeny-aby-se-rozhodov...

Zobraziť galériu?: 
Nie