Andělské a Archandělské modlitby

Verzia pre tlačVerzia pre tlač
                                                                
Přivolání archanděla Jofiela:
Volám Tě k sobě, archanděli Jofieli! Prosím, přijď ke mě, naplň mne svou esencí a vyslyš mou vroucí prosbu: Prosím Tě z upřímného srdce, abys mi pomohl rozšířit můj duchovní obzor tak, abych mohla lépe porozumět Božím zákonům. Naplň mé srdce darem rozlišovat mezi dobrem a zlem a zbav mé myšlenky tvrdosti souzení a hodnocení. Osviť svým zlatožlutým paprskem mého Ducha, aby v mém srdci byly rozbořeny všechny bariéry a mé myšlenky se staly láskyplnými. Pomoz mi přijmout samu sebe i ostatní takové, jací jsou, bez soudů a hodnocení, abych tak mohla dosáhnout duchovní dokonalosti. Nechť Tě provází věčné Světlo. Děkuji.
 
Přivolání archanděla Chamuela:
Volám Tě k sobě, archanděli Chamueli! Prosím, přijď ke mě, naplň mne svou esencí a vyslyš mou vroucí prosbu:Prosím Tě z upřímného srdce, abys otevřel mé vědomí čisté radosti, kráse, něze a harmonii. Prosím, nechť skrze Tebe mohu objevit, přijmout a plně rozvíjet svůj potenciál tvořivosti a tvůrčích sil. Harmonizuj právě nyní, prosím, svým růžovým paprskem mou srdeční čakru, abych mohla spatřit a plně pocítit hlubokou lásku, důvěru a pocit bezpečí v sobě a ve všech mých vztazích. Díky Tobě nyní také pociťuji upřímnou radost ze života a lehkost bytí. Nechť Tě provází věčné Světlo. Děkuji.
 
Přivolání archanděla Zadkiela:
Volám Tě k sobě, archanděli Zadkieli! Prosím, přijď ke mě, naplň mne svou esencí a vyslyš mou vroucí prosbu:Prosím Tě z upřímného srdce, abys mi pomohl spatřit můj vlastní stín, mou temnou stránku, abych tak mohla projít pomyslnou smrtí a vzkříšením. Jen touto duchovní obrodou se mohu stát skutečně svobodnou. Nechť Tvůj fialový paprsek osvítí mého Ducha a pomůže tak rozpustit všechna má lpění, trápení, starosti a smutky, bolesti a utrpení, staré způsoby chování a myšlení, a rozpustit tak tu část karmy, která právě dnes může být takto transformována ve Světlo, Lásku a Svobodu. Nechť Tě provází věčné Světlo. Děkuji.
 
Přivolání archanděla Haniela:
Volám Tě k sobě, archanděli Hanieli! Prosím, přijď ke mě, naplň mne svou esencí a vyslyš mou vroucí prosbu:Prosím Tě z upřímného srdce, abys mi pomohl rozpomenout se na sílu mého Ducha a objevit tak v sobě Boží potenciál a nekonečné možnosti. Pomoz mi, prosím, odhalit své vnitřní bohatství a přinést tak světu obohacení o svůj talent a schopnosti. Uč mne nechtít být individualistou a vynikat z vůle ega a sobeckých motivů, nýbrž rozvíjet svůj vnitřní potenciál pro blaho všech a dojít tak k poznání Jednoty. Nechť Tě provází věčné Světlo. Děkuji.
 
Přivolání archanděla Metatrona:
Volám Tě k sobě, archanděli Metatrone! Prosím, přijď ke mě, naplň mne svou esencí a vyslyš mou vroucí prosbu:Prosím Tě z upřímného srdce, abys mi pomohl naladit se na vyšší úroveň vědomí. Pomoz mi zpracovávat mé ego a rozpouštět jej, pomoz mi odhalit skrytou či projevenou duchovní pýchu a rozpustit ji svým fialovým paprskem. Ukaž mi, prosím, cesty k duchovním vědám a esoterickým pravdám, abych se mohla jednoho dne spojit s Kristovým vědomím. Nechť Tě provází věčné Světlo. Děkuji.
 
Přivolání archanděla Sandalfona:
Volám Tě k sobě, archanděli Sandalfone! Prosím, přijď ke mě, naplň mne svou esencí a vyslyš mou vroucí prosbu:Prosím Tě z upřímného srdce, abys mne naplnil romantickými pocity a pomohl nalézt své nejhlubší touhy. Dej mi sílu a odvahu uskutečnit sny, tužby a přání a naplň mne svou energií přinášející obrovskou moc uskutečňovat, měnit a ovlivňovat věci. Dopomoz mi otevřít mé srdce lásce; milovat, věřit svým snům, mít radost ze života a vnímat jeho krásu. Pomoz mi sjednotit stín se světlem, mužskou část se ženskou, své vnitřní světlo s vesmírným a pocítit tak jednotu s Božstvím. Nechť Tě provází věčné Světlo. Děkuji.
 
Přivolání archanděla Camaela:
Volám Tě k sobě, archanděli Camaeli! Prosím, přijď ke mě, naplň mne svou esencí a vyslyš mou vroucí prosbu:Prosím Tě z upřímného srdce, abys mi pomohl zpracovat traumata z minulých životů a rozpustit staré strachy, křivdy a utrpení duše. Pomoz mi svou energií dojít k poznání, že právě skrze tyto traumatické zkušenosti z minula dnes mohu jasně odlišit temnotu od světla a mohla jsem tak duševně i duchovně dozrát. Za Tvé pomoci nyní bezpečně spatřuji temné stránky své duše, neboť pouze tím, že jsem schopna uvidět vlastního démona v sobě a přijmout jej, jsem také schopna jej rozpustit ve Světlo. Právě teď ze mne mizí všechny bolesti, zloba a nenávist, smutek, hněv i pocit křivdy. Přestávají mít více nade mnou moc, neboť Ty, Camaeli, je měníš svým mocným paprskem na Světlo a do Světla je odvádíš. Nechť vše uvolněné je také tímto Světlem nahrazené. Nechť Tě provází věčné Světlo. Děkuji.
 
Přivolání archanděla Muriela:
Volám Tě k sobě, archanděli Murieli! Prosím, přijď ke mě, naplň mne svou esencí a vyslyš mou vroucí prosbu:Prosím Tě z upřímného srdce, abys naplnil mé srdce svou sametově něžnou energií, aby se má srdeční čakra mohla plně rozvinout v nádherný růžový květ se zelenými okvětními lístky. Prosím Tě nyní o její léčení, rozpusť všechny bloky a překážky v ní, jež mi brání plně prožívat a projevovat bezpodmínečnou lásku, radost a důvěru na všech úrovních. Nechť se právě nyní prolomí všechny bariéry a pomyslné hranice mezi mnou a okolím. Otevírám své srdce lásce bez podmínek a přijímám pokoru do všech svých životů. Díky Tobě, Murieli, také mohu od této chvíle lépe zažívat spojení s přírodními duchy skrze krystaly, rostliny či pouhým pobytem v přírodě. Ve spojení s nimi se naplňuji klidem, ale také novou silou na všech úrovních. Nechť Tě provází věčné Světlo. Děkuji.
 
Přivolání archanděla Matky Sofie:
Volám Tě archanděli Matko Sofie! abys mi pomohla poznat, přijmout a plně rozvíjet Bohyni v sobě. Pomoz mi přijmout své ženství, hýčkat jej a plně se jako žena rozvíjet a projevovat na všech úrovních. Pomoz mi, Sofie, rozpustit všechnu bolest, pocity křivdy, utrpení, ponížení a hanlivé výroky mužů a vše, co ve mě zůstává vlivem jejich činů či karmických vazeb s nimi. Já ... odpouštím všem mužům ve všech svých životech. Děkuji jim za vše, co pro mne vykonali, a s láskou a úctou je propouštím ze svého života. Dávám sobě i jim svobodu. Matko Sofie, prosím Tě z celého srdce, naplň mou bytost svým světelným paprskem a probuď ve mě vědomí, že jako žena jsem tady na světě v bezpečí. Jsem ráda ženou. Je krásné být ženou a jako žena se cítím být plně respektována a uctívána. Sofie, žádám Tě také, abys mi pomohla svou energií rozpustit všechnu soutěživost, závist či žárlivost, kterou bych pociťovala vůči mužům a naplň mne pocitem uznání, lásky a respektu vůči mužskému aspektu ve světě i v mém životě. Nechť Tě provází věčné Světlo. Děkuji.
 
Přivolání archanděla Anaela:
Volám Tě k sobě, archanděli Anaeli! Prosím, přijď ke mě, naplň mne svou esencí a vyslyš mou vroucí prosbu:Prosím Tě z upřímného srdce, pomoz mi spatřit své staré představy o hodnotách, své nízké pudy a vášně, a také netoleranci, agresi a pýchu. Pomoz mi, prosím, uchopit negativní dědictví minulosti zasahující mou rodinu i kolektivní vědomí. Prosím, Anaeli, abych byla ode všeho zmiňovaného i všeho s tím spojeného očištěna tvou mocnou energií a přijala na místo toho jemnost, pokoru, duševní rovnováhu, sebepřijetí, odvahu a rozhodné jednání do všech mých životů. Anaeli, prosím, pomoz mi také správně chápat vesmírné zákony a bez podmínek a výhrad je přijímat a řídit se jimi. Nechť Tě provází věčně Světlo. Děkuji.
 
Přivolání archanděla Natanaela:
Volám Tě k sobě, archanděli Natanaeli! Prosím, přijď ke mě, naplň mne svou esencí a vyslyš mou vroucí prosbu:Prosím Tě z upřímného srdce, pomoz mi rozpustit blokády, které v mém vědomí oddělují Nebe od Země a také mi pomoz odložit duchovní obavy a strach. Pomoz mi integrovat duchovno do mého každodenního života a svým zářením mi zprostředkuj, spojení s Anděly a Mistry, abych se mohla odevzdat jejich duchovnímu vedení. Pomoz mi neustále se projevovat na všech úrovních svého bytí jako duchovní bytost, abych tak v sobě mohla probudit Mistra Světla, jímž ve skutečnosti jsem. Pomoz mi, Natanaeli, setkat se ve svém hlubokém nitru s vlastním Božstvím, plně se mu odevzdat a nechat se jím vést, aby mohly do mého života vstoupit zázraky a uskutečnit se tak Boží vůle. Nechť Tě provází věčné Světlo. Děkuji.
 
Přivolání archanděla Raguela:
Volám Tě k sobě, archanděli Ragueli! Prosím, přijď ke mě, naplň mne svou esencí a vyslyš mou vroucí prosbu:Prosím Tě z upřímného srdce, abys mou celou bytost prozářil svou přátelskou energií a já Tě od této chvíle mohla vždy spatřovat v každičkém stromu přírody, v nichž se zrcadlíš. A tak jako strom má korunu a své kořeny, pomoz mi vnímat se nohama na Zemi s hlavou v Nebesích. Nechť mi Tvá energie, milovaný Ragueli, pomůže s láskou pečovat o mé fyzické tělo, které bych při duchovní práci mohla zanedbávat. Nauč mě vnímat jeho potřeby a plně je uspokojovat. Pomoz mi spatřit a přiznat si veškeré své negativní návyky, vnímat disharmonie v těle a vše, co mi mé tělo signalizuje skrze mé pocity. Prosím tě o harmonizaci zemských čaker, mých jemněhmotných těl a jejich propojení s fyzickým tělem. Ragueli, buď při mě vždy, když budu očišťovat prostory, ve kterých se povětšinou nacházím a pomáhej mi s jejich očistou a harmonizací. Svým zářením mi zprostředkuj spojení s mých Andělem Strážným. Nechť Tě provází věčné Světlo. Děkuji.
 
Přivolání archanděla Raziela:
Volám Tě k sobě, archanděli Razieli! Prosím, přijď ke mě, naplň mne svou esencí a vyslyš mou vroucí prosbu:Prosím Tě z upřímného srdce, nauč mne plně chápat, cítit a projevovat tvé učení "Já jsem", které pomáhá probouzet v člověku Božské vědomí - svou skutečnou přirozenost a podstatu, a pochopit tak neoddělenost od Boha. Nechť se ve mě s pomocí Tvé síly zrodí Mistrovské Já, v jehož zakotvení mohu stát daleko nad zákony, které tvoří utrpení, nemoc a nedostatek. Vědomím Mistrovského Já je mé ego zbavováno vlády nade mnou a já právě teď zažívám neomezený tok energie lásky, jednoty s Bohem a léčení, neboť JÁ JSEM Boží proud lásky, svobody, hojnosti a zdraví. Razieli, nechť Tvá sluneční energie podpoří mou sexuální energii, která je také aspektem tvoření. Prosím, abys mne zbavil mé zlosti a mnohých dalším potlačených emocionálních projevů, které stravují mé vnitřní orgány, a tak mohlo dojít k jejich očistě a následnému uzdravení. Díky Tvému slunečnímu zasvěcení se ze mne právě nyní stává charismatická, tvořivá, radostná a úspěšná bytost projevující své vědomí Já jsem Boží přítomnost na všech úrovních - na těle, duši i duchu. Nechť Tě provází věčné Světlo. Děkuji.
 
Přivolání archanděla Bariela:
Volám Tě k sobě, archanděli Barieli! Prosím, přijď ke mě, naplň mne svou esencí a vyslyš mou vroucí prosbu:Prosím Tě z upřímného srdce, abys mi pomohl pocítit opravdovou a upřímnou lásku a vděčnost vůči všem a všemu, stvořenému i nestvořenému. Prosím skrze Tebe o posílení citu a vnímání ke všem bytostem na Zemi, aby má láska a soucítění k nim podpořilo léčení naší krásné planety Země. Pomoz mi ji vnímat všemi smysly a vždy pociťovat hlubokou úctu a pokoru k její kráse a síle a vnímat její energie, abych tak mohla být zahalena větrem pravdy, vodou lásky, ohněm obnovy a stát pevně na Zemi odpovědnosti. Prosím, vnes do mého života smích a čistou radost ze života. Pomoz mi pochopit hlubokou pravdu o tom, že vše, co přijímám, musí mít možnost proudit dál, neboť v opačném případě dochází ke stagnaci energie a následně projevu nedostatku. Pomoz mi tedy dát všemu živému respekt a lásku, abych od všeho živoucího, rostlin i zvířat, mohla přijmout jejich tajemství léčení a skrytá poselství. Nechť Tě provází věčné Světlo. Děkuji.
 
Modlitba ke Strážnému Anděli:
Vesmírná moci a sílo Země, Anděla Strážného teď přiveďte ke mně. Nechť křídla stříbrná nade mnou zvedá a zlobě nepřátel proniknout nedá. V lásce a v míru bez těžkých pout, chci Vesmírem tančit, vedle něj plout. Ve své práci chci síly s ním spojit, úlevu přinášet a rány hojit. Anděli Strážný teď při mě stůj, od všech disharmonií mne opatruj. Přispěj mi, prosím, k mému dnešnímu dílu, přines mi moudrost, moc i sílu. Nechť dílo naše plody své vidí, k radosti Bohyně, pro dobro lidí. Děkuji
 
Přivolání Archanděla Rafaela:
Buď pozdraven, andělský strážce Východu, tvé jméno je Rafael. Léčiteli, ochránče, vyživující Gájiny děti, anděli lásky, radosti a smíchu. Volám Tě, prosím, slyš mou upřímnou prosbu: prosím, naplň mne svou léčivou silou a pomoz mi harmonizovat celou mou bytost v souladu s vůlí Vesmíru. Prosím, vyhledej všechny příčiny i následky disharmonií na mém těle, duši i duchu a nahraď je prosím vědomím zdraví na všech úrovních, které bez výhrad a bez podmínek přijímám. Pokud je to potřebné, nechť vystoupí poznatky o těchto disharmoniích do mého vědomí, pak Tě tedy prosím, pomoz mi je pochopit, přijmout a transformovat je na Světlo a Lásku. Prosím, pomoz mi zbavit se duševních jedů - nahromaděných emocí a uzdravit tak svou duši i tělo. Prosím, naplň mne svou esencí a spoj tak mužskou a ženskou část mé bytosti, abych mohla dojít k harmonii. Děkuji.
 
Přivolání Archanděla Michaela:
Buď pozdraven, andělský strážce Jihu, Tvé jméno je Michael. Ty, který vnášíš do světa rovnováhu, anděli spravedlnosti, síly a ochrany. Volám Tě, prosím, slyš mou upřímnou prosbu: prosím, naplň mne svou mocnou silou, ochraňuj mne a nedej proniknout síle, jež by mi mohla škodit či vysávat mou vlastní sílu. Pomoz mi, prosím, vyléčit mé vnitřní konflikty a vše to, co mne odděluje od poznání, že pocházím ze stejného Světla, jež ve mě září, a k němuž kráčím a zpět se navracím. Naplň mne svou esencí, abych pocítila klid a bezpečí na všech úrovních. Děkuji.
Prosba k Archandělu Michaelovi při strachu či potřebě odpojit různá energetická vlákna nesloužící k harmonii:
Archanděli Michaeli, prosím, přijď ke mě napříč časem a prostorem a vyslyš mou upřímnou prosbu. Prosím Tě, Michaeli, přesekni svým mocným mečem všechna mentální a emocionální spojení, která se mnou byla navázána nebo která jsem já sama vytvořila, a též všechna vlákna strachu, manipulace a vysávání síly. Děkuji Ti.
 
Přivolání Archanděla Gabriela:
Buď pozdraven, andělský strážce Západu, Tvé jméno je Gabriel. Ty, který přinášíš transformaci dětem mystérií, anděli vzkříšení, milosti a míru. Volám Tě, prosím, slyš mou upřímnou prosbu: prosím, naplň mne svou laskavou energií naděje a zrození. Pomoz mi, prosím, obracet své vědomí do vyšších úrovní a pociťovat každým okamžikem čistou, dávající lásku. Prosím, naplň mé srdce a srdeční čakru hojivou energií lásky a vyčisti všechny bloky a překážky v nich. Taktéž mi pomoz uvědomit si mou ženskou část bytosti, plně ji vnímat, rozvíjet a respektovat. Naplň mne svou esencí, abych transformovala můj strach ze změny a pocítila tak nekonečný klid, ale také odhodlání vykročit vstříc svým touhám duše. Děkuji.
 
Přivolání Archanděla Uriela:
Buď pozdraven, andělský strážce Severu, Tvé jméno je Uriel. Ty, který přinášíš sny a věštby, anděli přírody, psychických sil a učení. Volám Tě, prosím, slyš mou upřímnou prosbu: prosím, naplň mne svou moudrostí a vhledem a pomáhej mi prosím poznávat, jakou sílu a svobodu přináší schopnost odpouštět. Pomoz mi probudit a pocítit mé vlastní Světlo a osvoboď mne od závislostí, projekcí ega a duchovní pýchy. Dej mi schopnost propojit v sobě Nebe se Zemí a veď mne na mé duchovní cestě. Děkuji
 
Zobraziť galériu?: 
Nie