Z histórie

        Zakladateľ MT je  britský naturopat a reflexológ Róbert St. John (1914-1996). Dospel k vedeckému poznaniu, že udalosti zažité počas tehotenstva, kedy sú založené základy novej a jedinečnej osobnosti ktorou sme každý z nás sú tie, ktoré ovplyvňujú náš spôsob bytia a jednania po narodení. Pokračovateľom je Gaston San-Pierre, kanaďan, ktorý spolupracoval s Róbertom St.Johnom a v 70.rokoch 20. storočia ju nazval metamorfnou technikou. Založil v roku 1983 The Metamorphic Association, ktorá sa v roku 1983 stala etickou organizáciou s cieľom podporovať povedomie o MT  prostredníctvom vzdelávania a inštruktážnych školení teórie a praxe tejto formy uzdravenia a osobného rozvoja. Gaston San-Piere zaradil do svojich kurzov aj vesmírne zákony a princípy, ktoré sú  neoddeliteľne prepojené s podstatou metamorfiky.

 

Podrobnejšie informácie o metamorfnej technike nájdete na: www.inspirala.cz

Na ošetrenie sa treba vopred objednať na tel.č: 0911756324, svetlozeny@gmail.com , alebo cez kontaktný  formulár.

  • Ošetrenie dospelej osoby trvá cca 60 minút
  • Deti v závislosti od veku 10 až 30 minút
  • Vhodné aj ako darček.