Metamorfná technika

Pojem metamorfóza  znamená doslovne premena. Vzťahuje sa k životným vzorcom, ktoré majú byť zmenené, premenené.                                           

      Metamorfná technika (MT) je prijemná, relaxačná, jemná a veľmi účinná metóda na uvoľnenie citových a emočných blokov, strachov, schém utvorených v období prenatálneho vývoja – počas tehotenstva, ktoré nevedome ovplyvňujú náš život. Takto vytvorené energetické bloky sa potom odrážajú v praktickom živote človeka na úrovni fyzických ochorení /pohybovým, tráviacim, dýchacím, hormonálnym... /, psychickej nerovnováhy, rôznych stresov, porúch správania.

     Je založená na princípe uvoľnenia energie vyživujúcej bloky vzniknutých z psychických stresov plodu i matky od počatia po narodenie, ktoré sa fixujú na reflexnú zónu chrbtice, chodidiel, rúk a hlavy. Bunky v našom tele v sebe uchovávajú všetky skúsenosti z nášho života vrátane prenatálneho. To čo môžeme MT transformovať je práve súhrn týchto spomienok. Uzdravujúcim zdrojom je tu životná energia prijímajúceho, vrodená inteligencia organizmu a jeho schopnosť regenerácie.

     Väčšinou si všímame skutočnosti, ktoré nás obklopujú a nevnímame to, čo sa deje vnútri v nás, preto zostáva veľa našich vnemov a pocitov v našom podvedomí. Ak sú konkrétne situácie z nášho života na tej istej frekvencii ako určitá uložená schéma v našom podvedomí /pozitívna či negatívna/ z obdobia prenatálneho života plodu počas tehotenstva, vznikajú energetické schémy - mentálne, emocionálne, fyzické a tie potom vedú k rôznym poruchám.

      Zdrojom ktorý pôsobí na celkové zlepšenie stavu je jeho vlastná životná vitálna sila, ktorá prostredníctvom dotykov terapeuta aplikujúceho MT rozpúta energie, ktoré boli zabrzdené v prenatálnom období, rozpúšťa staré schémy a aktivujú proces prirodzenej transformácie, ktorá pôsobí na všetky oblasti existencie. To má za následok uvoľňovanie hojivých procesov mysli, tela a ducha. Keď sa bloky rozpúšťajú, telo sa taktiež začína detoxikovať.

0

       MT je vhodná je pre všetkých, dospelých aj deti. Výborná je pre urovnanie hyperaktivity, porúch sebaovládania, autizmu, pre zdravotne postihnutých, pri menopauze, andropauze, pri ochoreniach chrbtice, kĺbov, zmyslových ochoreniach a iných, pre ľudí nachádzajúcich sa v náročných životných situáciách - choroba, rozvod, sťahovanie, úmrtie blízkej osoby. Je úspešná pri riešení zdravotných problémov aj veľmi starého pôvodu. Taktiež mení naše vzorce správania a zažité myšlienkové vzorce, ktoré sme zobrali za svoje a bránia nám napríklad v nadväzovaní vzťahov, v dosahovaní toho po čom túžime, brzdia nás v prejavovaní vlastných názorov, v presadzovaní sa v práci. U dospelého človeka na to nestačí jedna aplikácia, ale už po prvej väčšinou cíti úľavu. Záleží to od veku, stavu psychiky, ale aj tela.

       Doporučujem aj pre tehotné mamičky a zdravý vývoj ich dieťatka, pretože zabráni prenosu ich blokov, strachov a stresov  na ich nenarodené dieťatko. V priebehu tehotenstva sa vrátane tráum matky a rôznych výchovných schém ktoré ju formujú vytvára u človeka energia, ktorá je potom posilnená traumou dieťaťa z pôrodu, prerušením jeho spojenia s matkou a strachom, ktoré sa mu vtláčajú do bunkovej pamäte a premietajú do ďalšieho života v každej situácii.

      MT nie je postavená na liečenie špecifických symptómov, ale vytvára cestu k oslobodeniu od starých blokov, fyzických i psychických. Je to cesta rozvoja a rastu. Pomáha vziať svoj život do vlastných rúk.

       Má trvalý, hlboký a nenásilný účinok. Nemá žiadne vedľajšie účinky. Uvádza do rovnováhy energie v tele. Je to technika, ktorá pomáha dať nový impulz našej vlastnej životnej sile a ktorá nám pomáha čo najlepšie využiť náš potenciál.

        Praktikovanie tejto metódy spočíva v jemných dotykoch reflexných bodov chrbtice na chodidlách, rukách a na hlave. Tieto body obsahujú pamäť celého obdobia tehotenstva  a zodpovedajú trom základným  funkciám.

  • Pohyb ( chodidlá ) - opierame sa nimi o zem, to je naša vnútorná vyrovnanosť, sú na nich uložené bloky, ktoré vznikli cez matku, resp, cez jej radosť, či skôr obavy, strach a tieto na nás preniesla.
  •  Akcia ( ruky ) - komunikačný kanál, tvorba, prejav vo vzťahu k okoliu, sú na nich uložené naše povahové vlastnosti a to ako sa prejavujeme navonok
  •  Myšlienka ( hlava ) – je sídlo našich myšlienok, myšlienkových pochodov a je našim spojením s nebom.

 

 

 

 

 

      Je optimálna pre záujemcov o vlastný rozvoj, pre tých, čo cítia potrebu zmeny. Pre všetkých, ktorým záleží na srdci pohoda a zdravie v rodine.

                                                                         

        Zakladateľ MT je  britský naturopat a reflexológ Róbert St. John (1914-1996). Dospel k vedeckému poznaniu, že udalosti zažité počas tehotenstva, kedy sú založené základy novej a jedinečnej osobnosti ktorou sme každý z nás sú tie, ktoré ovplyvňujú náš spôsob bytia a jednania po narodení. Pokračovateľom je Gaston San-Pierre, kanaďan, ktorý spolupracoval s Róbertom St.Johnom a v 70.rokoch 20. storočia ju nazval metamorfnou technikou. Založil v roku 1983 The Metamorphic Association, ktorá sa v roku 1983 stala etickou organizáciou s cieľom podporovať povedomie o MT  prostredníctvom vzdelávania a inštruktážnych školení teórie a praxe tejto formy uzdravenia a osobného rozvoja. Gaston San-Piere zaradil do svojich kurzov aj vesmírne zákony a princípy, ktoré sú  neoddeliteľne prepojené s podstatou metamorfiky.

 

Podrobnejšie informácie o metamorfnej technike nájdete na: www.inspirala.cz

Na ošetrenie sa treba vopred objednať na tel.č: 0911756324, svetlozeny@gmail.com , alebo cez kontaktný  formulár.

  • Ošetrenie dospelej osoby trvá cca 60 minút
  • Deti v závislosti od veku 10 až 30 minút
  • Vhodné aj ako darček.

 

 

Pozývame vás k zaujímavému rozhovoru dvoch známych terapeutiek na tému Metamorfná technika.

0

Rozhovor Jitky Třešňákovej, lektorky metamorfnej techniky s Darinkou Balkovou, mojou klientkou - priateľkou, ktorej som aplikovala i aplikujem metamforfnú techniku.

0