Měsíce říjen a listopad jsou v roce vždy velkým čištěním osobnosti

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

                                                          

Měsíce říjen a listopad jsou v roce vždy velkým čištěním osobnosti nás všech. Všímejte si toho, co se vám děje v této době, je tam vaše minulost. Jak jsem se zmínila, v minulém poselství (naleznete i na mých stránkách) realita je jiná než skutečnost. To znamená, že pokud onemocníme, ve skutečnosti se uzdravujeme. Když se nebudeme bát momentálních příznaků nemoci a různých neduhů, které se objeví i v podobě bolestí, ale přečkáme je, uzdravíme se. Aby se tělo mohlo uzdravit, musí si projít zpětným chodem, to znamená, že všechny bolesti, které jsme si způsobili na těle špatným přístupem k sobě a k ostatním, se uzdraví, když p o c h o p í m e správný náhled na situace. Jakmile se začne měnit mysl, začne se uzdravovat i tělo. Tělo onemocní špatným myšlením. Stále více si budeme uvědomovat, že není třeba hledat pomoc v druhých a v lékařích, ale že my sami jsme sobě lékařem, když zachováme klid, čistou mysl a víru v sebe. Dříve lidé na sebe poutali pozornost nemocí. Nemoc vlastně přišla jako volání po lásce. Jakmile se lidem věnovala pozornost, uzdravovali se. Dnes se bude stále více přijímat nemoc jako součást života a jako čištění těla a mysli. Netřeba se bát, vše vždy odezní samo, jakmile si srovnáme hodnoty života.

Duše je jen energie, která se navázala dle svého záměru na další energie ve Vesmíru, a dle toho začala dál tvořit svůj život. Strach ze samoty, z toho, že se o sebe neumím sám postarat, bezmoc, slabost, strach, že mi nikdo nepomůže, to vše si s sebou neseme ze tmy, která nastala. "Ve tmě se rodí nový život," jak říkám v meditaci Tělo a duše. Všichni jsme tudíž žili ve tmě, do které jsme se dostali svým strachem a nyní přišel čas, odevzdat své strachy a projít sluneční září ke Světlu. Ti, kteří to zvládnou, zachrání svoji duši pro věčnost. Ti, kteří budou pochybovat, zůstanou uvězněni ve svém strachu, a budou znovu podstupovat karmu zrození a umírání. Je zapotřebí, aby nikdo nebyl k ničemu a k nikomu připoután.
Ten, kdo bude k něčemu připoután, se sám podepíše na svém dalším žití v podobě učení k odpoutání, a tudíž zbavení se strachu z určité závislosti na někom anebo na něčem.

Hodně nám v této době pomáhají zvířata a příroda. Všimněte si, že se zvířata začínají chovat jinak. Dávají vám signály pro změnu. Nejvíce to můžeme vidět na kočkách, které jsou telepatickým zářičem z Vesmíru.

autor: Zdeňka Blechová

prevzaté z: http://svetlojelaska.blog.cz/1310/mesice-rijen-a-listopad-jsou-v-roce-vz...

Zobraziť galériu?: 
Nie