Liečenie reiki

       Reiki je  čistá, láskyplná, inteligentná, univerzálna vesmírna liečivá energia, ktorá pomáha liečiť, harmonizovať telo i dušu. Napomáha k spirituálnemu, osobnému vývoju a rastu. Je prístupná pre všetkých ľudí, bez ohľadu na rasovú, politickú alebo náboženskú príslušnosť.

       Štúdiom starodávneho spôsobu liečenia sa zaoberal Dr. Mikao Usui z Japonska. Jeho prostredníctvom sa možnosť liečby prikladaním rúk opäť dostala do dnešnej doby. Mikao Usui vytvoril v 20.rokoch minulého storočia určitý druh systému pre výučbu tejto liečebnej techniky známej ako „reiki“. Pod týmto názvom je vyučovaná po celom svete dodnes.

Tento japonský výraz je zložený z dvoch slov:

       Rei - životodarný, vesmírny, všezasahujúci 
       Ki -   energia, sila

       Reiki je zároveň energetický liečebný systém formou holistického ( celostného) liečenia a pracuje na všetkých úrovniach nášho života. Výsledkom toho je, že liečime príčinu a nie iba príznaky a dôsledky. Touto energiou sme stále obklopení a môže ju využívať ktokoľvek pre svoju potrebu, ale aj na pomoc druhým.

       Je to veľmi jednoduchý spôsob liečby. Choroba je stav nerovnováhy organizmu v dôsledku emočných, duševných či duchovných tráum, blokov. Reiki pôsobí nielen na harmonizáciu a odstránenie fyzických, zdravotných problémov, ale priamo pôsobí na ich príčinu. Zároveň pôsobí v najhlbších úrovniach ľudského vedomia jednotlivca, ako aj celku, teda tohto sveta. Pomáha znášať, vedome prežívať ťažké životné situácie, utišuje stres, obavy, depresie. Podporuje životné procesy, vyvoláva uvoľnenie, detoxikačné procesy na všetkých úrovniach, harmonizuje a napĺňa pozitívnou životnou energiou.

Je podpornou metódou liečenia, nenahradzuje silu klasickej medicíny, ale jej spojením sa dosahujú rýchle a presvedčivé výsledky.

       Reiki prúdi do najslabších miest človeka presne tam kde je to potrebné a to spôsobom prikladania rúk, cez ktoré prúdi energia, alebo liečbou na diaľku. Táto energia je človekom prijímaná takou intenzitou a v takom množstve, ako ju môže momentálne prijať. Proces a účinok liečby nie je závislá od vôle ošetrujúceho.

       Reiki je prenos - odovzdanie životnej energie. Ten kto chce  pracovať s Reiki musí prejsť procesom tzv. "zasvätením" (iniciáciou, aktiváciou) do Reiki. Zasväcovať môže iba Majster Reiki, ktorý má sám stupeň zasvätenia (označovaný presne ako "učiteľ"), v ktorom dosiahol potrebné vibrácie a bol vyškolený na to, ako vykonávať zasvätenie do Reiki. Od tohto aktu napojenia na vesmírny zdroj Reiki  prúdi cez  dlane liečivá sila všade tam, kde ich človek položí. Toto napojenie je trvalé.     

       Energia sa prijíma prostredníctvom  čakier a cez energetické dráhy - meridiány je rozvádzaná po tele.

       Význam čakier čítaj viac.

       Po zasvätení ľudia sprostredkujúci Reiki  liečenie sú iba nástrojmi, kanálmi, cez ktorých prúdi táto energia lásky. Túto energiu naberajú cez vrchol hlavy (7. čakru) a dlaňami smerujú von - na miesta, kde chcú liečiť, harmonizovať, dodávať energiu. Oni sami nie sú liečiteľmi a nepracujú so svojou energiou, ani nepreberajú energiu od iných, na rozdiel od tzv. ľudových liečiteľov, ktorí pracujú so svojou bioenergiou.  

Jej využitie je veľmi široké:

Ľudia:

 •  privádza do tela liečivú životnú silu,
 •  harmonizuje príjemcu po stránke fyzickej, emocionálnej,
 •  voľňuje zablokovanú energiu,
 •  odstraňuje toxické látky z organizmu,
 •  poskytuje úľavu od stresu,
 •  celková harmonizácia, dodanie energie,
 •  použitie mimo času a priestoru ( do minulosti, budúcnosti ),
 •  harmonizácia, energetizácia priestorov, ktorá pomôže k väčšej emočnej stabilite ( pri skúškach, operáciách, na pracovisku),
 •  odstraňovanie negatívnych programov z podvedomia,
 •  navodzuje vnútorný kľud a vyrovnanosť,
 •  aktivizuje energetické rezervy organizmu,
 •  harmonizácia čakier a aury,
 •  detoxikácia organizmu,
 •  ošetrenie fyzickej roviny : veľmi dobré výsledky pri popáleninách, zlomeninách, bolestiach, cystách, myómoch atď.,rýchlejšia regenerácia po operáciách,
 •  ošetrenie mentálnej roviny.

Rastliny: používaním Reiki je možné znížiť potrebu hnojív i prostriedkov proti škodcom, aj na izbové kvetiny, rastliny v záhrade, pôdu...( prikladaním rúk na kvetináč, listy, na diaľku)

Potraviny: možnosť zmeniť ich výživovú hodnotu, odstrániť škodliviny, zlepšiť ich chuť, vôňu, týka sa to aj vody...

Zvieratá: osobným liečením prikladaním rúk, na diaľku.

       V prípade záujmu o liečenie ma kontaktujte prostredníctvom tel.č. 0911756324, e mail: svetlozeny@gmail.com, alebo cez kontaktný formulár.

 

0