Pramen vnitřní lásky

Verzia pre tlačVerzia pre tlač
  
                                                  
Možná lásku hledáte na vzdálených a nehostinných místech. Poznání, že pramen lásky se nalézá ve vašem vlastním nitru, přináší neobyčejnou útěchu. Věříte-li, že zde tento pramen je, pak jej dokážete probudit. Následující cvičení by vám k tomu mohlo pomoci. Když budete mít chvíli pro sebe, zkuste se soustředit na svou duši a objevit na jejím dně pramen lásky. Představujte si ten životodárný proud sounáležitosti, míru, pokoje a radosti. Vnímejte ve své vizuální fantazii, jak osvěžující vody tohoto pramene proudí do vyprahlé země v zanedbané části vašeho srdce. Představovat si takové obrazy je užitečné zvláště před spaním. Po celou noc pak bude vaše vnitřní krajina zavlažována a zúrodňována a vaše vědomí sounáležitosti se bude prohlubovat. Uvidíte, když se s rozbřeskem probudíte, bude vaše duše naplněna něhou, pokojem a štěstím.

Jednou z nejvzácnějších hodnot, kterých byste se v přátelství či v lásce neměli nikdy vzdávat, je vaše odlišnost. V láskyplném vztahu se může stát, že jeden partner bude mít sklon napodobovat druhého nebo změnit svou osobnost k jeho obrazu. Může to naznačovat touhu po úplném splynutí, je to však destruktivní a nebezpečné. Znal jsem jednoho starého muže, který žil na ostrově u západního pobřeží Irska. Měl zvláštního koníčka. Sbíral fotografie novomanželských dvojic. Tytéž páry si pak fotografoval deset let po svatbě. Na druhé fotografii bývalo patrné, jak se jeden člen dvojice začíná podobat druhému. Ve vztahu je často přítomna sotva patrná homogenizující síla, která je destruktivní. Ironií je, že právě rozdílnost mezi lidmi je příčinou jejich vzájemné přitažlivosti. Proto je třeba tuto rozdílnost zachovat a pečovat o ni.

 
Láska je jasným světlem a vydatným pokrmem, který vás osvobozuje, abyste byli zcela sami sebou. Neměli byste se navzájem napodobovat; není také třeba, abyste vedle svého partnera zaujímali obranný či ochranný postoj. Láska by vám měla dát odvahu a dokonalou svobodu k uskutečnění vašeho osobního potenciálu. Máte-li si v lásce zachovat svou odlišnost, potřebuje vaše duše spoustu prostoru. Je zajímavé, že jeden z původních hebrejských výrazů pro spásu označuje zároveň prostor. Pokud jste se narodili na statku, víte, že prostor je k životu nezbytně důležitý, zvláště když něco vyséváte. Zasadíte-li dva stromy těsně vedle sebe, navzájem se zadusí. To, co roste, potřebuje prostor.
 
Zobraziť galériu?: 
Nie