Kryon - Přijmutí skutečnosti

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 19.03.2013

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžete vnímat vibrace magnetické lásky.

Já jsem Kryon a zdravím vás moji milí. Je mi radostí k vám dnes promluvit, neboť se setkáváte tváří v tvář ženské energii, která vystupuje z nitra Země.

Lady Gaia – ženské vědomí planety Země proniká z nitra Země na povrch stále víc. Již dříve jsme Vám řekli, že vzestup neprobíhá zvenku Země, ale zevnitř, a že se příliš zaměřujete na věci, které vnímáte vně sebe. Pozornost by jste měli přenést k sobě, ke svému nitru a ke změně, která se koná v každém z vás, v každém na této planetě.

Změna probíhá i u rostlin, minerálů, vody, éteru a všeho, co vás obklopuje. Je to změna, kterou si mnozí nepřipouští, protože se bojí změny názoru, změny naučeného myšlení. Je to však změna, která se dotýká všeho, co je kolem vás. Tu změnu pozorujete i v systémech, které řídí tuto Zemi a které svým názorovým systémem ovládají řady lidí. Jsou to změny, které hýbou lidským svědomím. Lidé, kteří mají možnost ovládat svými skutky a činy ty, kteří jsou ovladatelní, se začínají měnit. A to je pro vás velmi pozitivní zpráva. Ze zmrzlinového poháru sundáváte porci šlehačky. Vaše vnitřní systémy sundávají klapky na očích a vy začínáte vědomě vidět onu pomyslnou zmrzlinu, ve které se nacházíte.

Je vám pobyt v této zmrzlině příjemný?
Cítíte se svobodně, radostně a komfortně?
Vnímáte žár ve svém srdci, který se snaží krustu ledu kolem vás rozpustit?

Čím dál více lidí si uvědomuje nutnost změnit myšlení společnosti. Již nechtějí být v systému zmražených emocí, ale snaží se vystoupit z pole chladu a dovolím si to nazvat „z pole bez citů“, do pole emocí a pole lásky. Změny myšlení společnosti o kterých sníte, dosáhnete pouze změnou myšlení každého z vás. A tak ať si to uvědomujete či ne, každý z vás je přínosem pro tuto změnu a rozpuštění sladké iluze, kterou vám zmrzlina způsobuje. Je proto třeba opuštění starých systémů a dogmat, která vás svazují a udržují ve starém poli. Nebojte se změn. Změny jsou požehnáním. Je to druh umění, které vede k mistrovství. Jen změnou docílíte nového začátku a nového rozšíření vědomí.

Mnoho lidí si stále myslí, že cesta světla je cesta odříkání a odmítání určitého způsobu života. Mají v sobě zakořeněno to, co jim vštěpovaly předchozí generace, že je něco za něco a že každý dobrý skutek, každá pozitivní energie je vyvážená energií negativní. Znáte zakořeněné iluze typu: „Sedm let štěstí, sedm let neštěstí!; „Na každého jednou dojde!“ Každý dobrý skutek je po zásluze potrestán!“ atd. …?

V energiích nové doby, kde se Země nyní nachází, platí přímá úměra.

Energie jsou konstantní a tak:

čím více štěstí je ve vašem životě, tím více ho do svého života dále přitahujete
čím více lásky vyšlete, tím více lásky zažíváte
čím radostnější cestou života jdete, tím radostnější život máte
čím pozitivněji myslíte, tím pozitivněji váš život vypadá …

Zaměřte však nyní svou pozornost také na tato rčení:

čím více utrpení zkoumáte, tím více ho v životě máte
čím více manipulujete s ostatními, tím více se stáváte obětí manipulace jiných
čím více závidíte, tím více potkáváte situace, ve kterých vaše závist ještě vzroste
čím více negací vás během dne obklopuje, tím více se jí ve vašem životě tvoří …

Staré myšlení ohledně omezení svobody vašich myšlenek je zakódováno ve vaší DNA a ovlivňuje její rotaci, stejně tak jako jiná stará omezující přesvědčení. Uvnitř sebe víte, že je to jinak. Uvnitř sebe se z tohoto vzoru chcete vymanit, ale starý zvyk vám to zkrátka nedovoluje a je pro vás obtížné vystoupit z této zátěže. Jste tak vězni starého systému. A přitom stačí jen přehodit výhybku na jinou kolej. Na kolej přímé cesty.

Moji milí, tak moc jste svázáni svým strachem ze změny, že raději trpíte na své stávající cestě a mnohdy to nazýváte „zábavou“. Vzpomeňte si, jak jste jako světelné bytosti žili v jednotě svých emocí. Jak jste neměli emoční výkyvy a radost střídala radost. A právě k takovém stavu se vracíte. Následujte svou vnitřní cestu, která je jednoduchá a pokud jste na změnu připraveni, ona přijde a vy vnitřně víte, že je tou pravou pro vás.

Nenechte si jinými vyvrátit to, že jednoduché cesty není. Že za jednoduchostí se skrývají komory plné bolesti, které na cestě tam přeskočíte a až pojedete zpět, tak do nich spadnete. Vše je o síle vašich myšlenek.

Jestliže počítáte s tím, že na vás čekají duchovní zkoušky a nástrahy, pak vás mohu ujistit, že k vám určitě přijdou. Sami jste si je totiž ve své mysli vyprodukovali. Jestliže počítáte s tím, že vaše cesta k osvícení vede alejí plnou rozkvetlých lilií, kde voní tráva a rozkvetlé květiny, pak vás i zde mohu ujistit, že taková vaše cesta bude.

Právě teď si někteří z vás říkají, že pro sebe přece nechcete nic špatného, že si vždy přejete jen krásné prožitky a šťastné okamžiky. Ale pak se cesta objeví a vy začnete mít pochybnosti.

Opravdu je to tak jednoduché?
Opravdu je možné pocítit lásku v okamžiku přítomnosti, aniž by tato láska hodnotila nebo byla omezující?
Opravdu mě to nebude nic stát?
Opravdu to můžu udělat hned?

A začnete se ptát sami sebe, proč jste na to nepřišli dřív. Proč jste museli dlouhou dobu hledat a pátrat než jste došli k závěru, že vše je jednoduché. Ale moji milí, tato cesta – dospění k tomuto bodu, vám trvala přes tisíce let. Nebyla jen záležitost jednoho měsíce nebo pár roků. Byla to záležitost dlouhodobá a na této staré cestě jste zakoušeli řadu zkušeností, které jste potřebovali pro současný stav Bytí. A vše se dělo správně dle Božského řádu, který jste vy sami s „Bohem“ sepsali.

Opouštění starých systémů myšlení je základní podmínkou spokojeného života v energii Nové doby. Bez toho se začnete stávat čím dál více nespokojenějšími a roztěkanými. Energie se začnou tříštit a vy stojíte na místě, ať děláte cokoli.

Energie, které na Zemi proudí,
vám umožňují udělat změnu myšlení v co nejkratší době
a nikdy to v historii Země nebylo jednodušší.

Rozhodnutí je jen na každém z vás. Nikdy vám nemůže poradit nikdo lépe než vy sami. A pokud se změnu bojíte udělat nebo o ní nejste přesvědčeni, tak ji zkrátka nedělejte – je to vždy o vašem svobodném rozhodnutí. Nedělejte změnu, dokud na ni nejste připraveni. Nedělejte změnu proto, že ji dělají vaši přátelé. Nedělejte změnu proto, že vám ji doporučil někdo jiný. Udělejte změnu až v okamžiku, kdy cítíte, že to prospěje vaší duši. Že ji to nějakým způsobem osvobodí od zažitého systému a posune blíž ke svobodě.

Svoboda není to, co si na Zemi pod tímto pojmem představujete. Žít v energii svobody znamená nebýt závislý na názorech ostatních, znamená to žít život v jednotě svých emocí a přitom v harmonii s přírodou a svým okolím, znamená to kráčet svou cestou rozvoje a objevovat na ní nové, objevovat svoje vnitřní Já a tím vnitřně růst. Svoboda znamená roztáhnutí vašich duchovních křídel. Již nejste svázaní žádným názorem ostatních, žádným omezujícím vzorem myšlení, ale jste sami s sebou. Avšak přitom sami znáte své možné hranice ve smyslu pobytu v místech, kde se právě nacházíte.

V únoru 2013 se toho mnoho energeticky na Zemi, nad Zemí i pod Zemí událo. Magnetická mřížka lásky, která se nachází v každé popsané vrstvě se začala propojovat. Tento proces začal nejdříve v oblasti Blízkého východu, kde se 2 body propojily s bodem v Itálii a tento energetický trojúhelník nastartoval obnovu pra-struktur Země v oblastech, které se nachází uprostřed tohoto trojúhelníku. Tyto body budou postupně přibývat a propojovat se navzájem, až z těchto propojených trojúhelníků vznikne multidimenzionální mřížka lásky, která bude harmonicky procházet celou Zemí a celým jejím energetickým obalem. Tento okamžik bude okamžikem zakončení vzestupu Lady Gaia a předpokládá se, že ho Země dosáhne v roce 2032.

Na Zemi vás tedy čeká ještě mnoho energetických změn a mnoho změn ve způsobech dosavadního myšlení. S tím jak budou trojúhelníky přibývat se obnovuje vnitřní energetická struktura pyramid Země. Již nyní můžete pozorovat zvýšené vyzařování těchto energetických zářičů a přitom to neplatí jen pro objekty, které jsou na Zemi postavené z dob minulých, ale i pro objekty, které jste si například sami doma vytvořili. Při správném nasměrování těchto objektů můžete vnímat, jak skrze tuto pyramidu proudí energie skutečnosti. Tento sloup se pak rozšiřuje podle velikosti těchto pyramid a jak jsem již jednou řekl, pyramidy, tak jak je znáte, jsou jen omezené svou energií.

Pyramidy mají ve skutečnosti 8 základen, stejně jako je 8 světových stran (poznámka Selinijany – Kryon momentálně myslí sever, severovýchod …), avšak tento tvar již z vašeho pohledu – z pohledu starého myšlení – netvoří pyramidu. Nechte se překvapit a svým vnitřním zrakem si dovolte vidět to, jak energeticky vypadá například pyramida v Gíze. Ještě stále vidíte jen 4 strany základny? Někteří dokonce uvidí ještě více stran než 8. Záleží do jaké vrstvy Země váš duchovní zrak energeticky dohlédne. Pro energii probíhajícího vzestupu je 8 základen plně dostačujících a to některé pyramidy již nyní splňují.

Vytvořte si proto doma svou domácí pyramidu a nechte energii skutečnosti vplout do vašeho života. Ovlivní to mnohé v energetickém prostředí domu a začnete měnit i své emoce.

Těším se na další společné setkání. Magnetická energie lásky je ti k dispozici kdykoli, kdy o ní požádáš.

S požehnáním magnetické lásky 
Kryon

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.

© Marketa Selinijana, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

Facebook: http://www.facebook.com/ArantiaKrokyKRozvojiVedomi
Kniha KRYON – Najdi cestu k sobě je na trhu od listopadu 2012. Jedná se o společné dílo Kryona a Markety Selinijana, které pomáhá člověku najít své vnitřní Božství, rozšířit intuici a stát se člověkem „otevřeného srdce“. Pomáhá pochopit procesy, kterými člověk i Lady Gaia prochází. Místa, kde lze knihu zakoupit najdete na uvedených www.

Prevzaté z: http://ee.dunres.sk/clanky.php?id=5602 

Zobraziť galériu?: 
Nie