Kryon - Hana Fialová 8. 9. 2013

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Zverejnené: 9.09.2013

Tento channeling je vám predávaný prostredníctvom Hany Fialovej, ktorá ako jediná channeluje Kryona v Česku. Tento živí channeling je prestúpený energiou Kryona, ktorá sa prostredníctvom slov a gestikulácie dostáva ku vám. Každý, kto je ochotný prijímať túto energiu, dostane ju toľko, koľko je potrebné. Toto video si môžete prehrávať podľa vlastného uváženia a cítenia toľkokrát, ako to vaša duša požaduje. Počas prenosu, pozerania na snímaný obraz a počúvania hovoreného slova môžete pociťovať rôzne energie, brnenie v tele, tlaky, prípadne môžete mať rôzne emočné stavy. Všetko je takou mierou, akou je to pre vás potrebné. Vaša duša pozná váš plán a keď máte byť týmto oslovený, tak budete. Nechajte bokom rozum, preciťujte srdcom slová, ktoré idú ku vám prostredníctvom tohto channelingu. Uvedomujeme, že zvuk nie je až taký kvalitný. Za to Kryonova energia vyžiarená cez video je veľmi silná .

prevzaté z fb: https://www.facebook.com/jan.balint.5?fref=ts

Zobraziť galériu?: 
Nie