Symbol uzdravenia - voľný na predaj

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

 

 

 

 

priemer 6 cm

cena 9,- €

 

 

Význam symbolu:

Odpútanie sa od strachu, bolesti, závislosti na čomkoľvek a komukoľvek. To ukáže svetlo a smer prostredníctvom lásky, ktoré nasleduje hlas srdca a vyžaruje do seba aj do okolia.

Získanie vlastnej stability. Naučiť sa milovať seba, svoj život, svoju chorobu i svoju bolesť. Láska zvíťazí a prekoná všetko. Toto je cesta k uzdraveniu.

Afirmácia:

Milujem seba, milujem život, milujem svoju chorobu, i svoju bolesť.