Budujte v sebe most lásky - Posolstvo Márie Matky na september 2017

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

                                                            

Milované deti svetla.

A máme tu ďalší dôležitý mesiac. Čas rovnodennosti. Je to významný deň. Energeticky i astrologicky. Zamerajte cielene svoju pozornosť na svoje srdce. Jeho záchvevy, tlkot, pocity, vibrácie.

Zámerne aj vyvolávajte a učte sa rozoznávať cez cítenie jeho prejavy. V rôznych emočných rozpoloženiach. Učte sa preciťovať aj rôzne kvality lásky. Súcitnú, láskavú, dobrotivú, ( pozn. viac o kvalitách lásky,  Škola Márie Matky tu..).

Je pre vás dobré, významné i užitočné vedieť tieto kvality lásky rozoznať, aby ste vedeli see i druhým tým pomáhať.

Budujte v sebe most lásky, aby mohla láska prúdiť k vám i od vás.

Neumárajte sa pochybnosťami o sebe, o svojich kvalitách. Ste bytosti, ktoré majú plnú výbavu darov, ktoré keď rozviniete, získate úplne nové poznanie. Nepochybujte, ale konajte.

Nech vaše nohy vás vedú po ceste lásky.

Nech vaše ruky konajú vždy dobro.

A vaše srdce v súcitnej láske pomáha, lieči a uzdravuje ubolené duše i Matku Zem.

Vaše oči nech vidia za obzor videného.

A uši počujú krásu nebeských chórov.

To všetko môžete a viete. Vezte, že vaše vedomie je ďaleko pred vami, vašim rozumom.

Roztvorte krídla slobode, ktorá vás volá k letu. K letu do nebeských výšok i hĺbok. Mimo čas i priestor.

Milovaní, je čas. Je to tvoj čas. Využi ho, lebo každým dňom či minútou sa oberáš o zázrak nového poznania, ktoré máš na dosah. Je zároveň v tebe aj mimo teba. Len siahnu a viď a cíť.

Pokračuj vo svojej ceste životom každý deň ináč. Urob zmenu, vyjdi z okov strachov, obmedzení, schémat.  Krôčik po krôčiku. Sústreďuj svoju myseľ, myšlienky tak, aby tvoja pozornosť vždy išla tým smerom, ktorý ťa povedie na tvojej ceste životom vpred. V láske, úcte a pokore. Tak oslobodíš svojho ducha, ktorý ťa volá k spolupráci. Uver, bytosť, že si hodna lásky a láska si ťa nájde. Ja som vždy pri tom a zároveň pri tebe.

A tak to je.

S nekonečnou láskou

Mária Matka

Prostredníctvom Janky Bálintovej 31.8.2017

Ilustračný obrázok: Mandala seba-vedomia - maľba na sklo   Autor: Janka Bálintová

Ďalšie ponuky pomoci:

Škola Márie Matky tu..Metamorfná technika tu..Regresná terapia tu... Meditačné večery, Kurzy, podujatia a i. - môžete sledovať prostredníctvom Noviniek pri registrácií na stránke nižšie.

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.

 
Zobraziť galériu?: 
Nie