O anjeloch

     Anjeli, Archanjeli sú jemnohmotné vysokovibračné bytosti, pre väčšinu ľudí voľným okom neviditeľné. Sú obrazom stvoriteľa v jeho najčistejšom a najžiarivejšom farebnom spektre svetla. Nie sú pripútaní na žiadne náboženstvo. Sú to naši svetelní pomocníci, sprievodcovia, učitelia, liečitelia, ktorí sú neustále s nami a pri nás. Môžeme sa na nich obrátiť v každom momente nášho života. Sú pripravení a čakajú, kedy ich o to požiadame, pretože bez nášho povolenia nemôžu pracovať na tom aby sme boli šťastní. Prostredníctvom ich svetelnej liečivej energie nám pomáhajú v našom živote aj pri konkrétnych bežných životných situáciách, aby láskou uhládzali a urovnávali našu cestu. Zároveň  máme slobodnú vôľu ktorú sme dostali od Boha aby sme ju mi konkrétne naplnili. Brezpodmienečne nás milujú, neodsudzujú. Vidia nás ako dokonalé bytosti, ktoré prechádzajú v živote lekciami a skúškami cez ktoré nás sprevádzajú. Sme tu, aby sme mali skúsenosť s láskou, vierou, smútkom, bolesťou. Sú dôležité, aby sme rástli a vyvíjali sa, pretože naša duša potrebuje tú skúsenosť.

     Ich rady a pomoc môžu prichádzať formou symbolov, hudby, spadnutého pierka, slova v piesni, tým že nám druhý človek povie práve to čo potrebujeme, alebo stretneme práve niekoho kto nám vie pomôcť, poradiť, v snoch, myšlienkach ktoré nám prídu, nápadoch. Záleží od našej pozornosti, vnímavosti a ochoty ich počúvať.

     Ich prítomnosť môžeme vnímať  určitým zábleskom, farbami, vôňou, teplom či chladom, vánkom, pocitom dotyku či inými pocitmi.

     Ich energie pomáhajú napríklad pri :

  • odstraňovaní väzieb, pút,
  • odbúravaní blokov či liečení väzieb  z minulých životov,
  • čistení priestorov,
  • liečení rôznych ochorení dodaním liečivej energie.

     Spôsoby komunikácie anjelov s nami:  vidieť, počuť ,vedieť , cítiť

  •  Jasnozrenie – komunikácia cez čistý zrak:  cez filmy, médiá, videá, počúvanie, periférne videnie
  •  Jasnopočutie /jasnosluch/ – komunikácia cez čistý sluch: cez počutie vnútorného hlasu, vnímanie vnútorným uchom, napr. pesničky ktorá nám nejde z hlavy atď.
  •  Jasnovedenie – komunikácia cez myšlienky, alebo jednoznačne vedením, že to proste vieme. Príde nám niečo čo bežne nerobíme, nepočúvame, nechodíme tam a vieme to  máme urobiť, ísť...atď.
  •  Jasnocítenie – komunikácia prostredníctvom pocitov je najvšeobcnejšia, vždy niečo cítime v sebe. Fyzický pocit: napätie v bruchu, hrdle, krútenie hlavy, zmeny tlaku, pocit ako ruka na hlave či   ramene, tlak. Pocity sa opakujú.
0