AA Metatron - Odhalení důvěrného spojení se Stvořitelem

Verzia pre tlačVerzia pre tlač
                                             
Poselství Archanděla Metatrona přijala Natalie Glasson 04/03/2013

      Posíleni duší vidíme svítání všeho, co Stvořitel nyní manifestuje jako realitu na Zemi jako skutečnou a posvátnou zkušenost a potvrzení.

      S nejhlubší láskou já, Archanděl Metatron, přistupuji, abych vás pozdravil, jako přítel se s vámi podělil o světlo a podporu Stvořitele, abych vám pomohl se spojit se vším, co je ve vašem bytí.S vývojem duše se naše propojení posílí, protože přítomnost duše umožňuje jasné vidění a chápání pravdy. Když přijmete mé energie a posvátnou sílu, poznáte, že vše, co vám chci zprostředkovat od milovaného Stvořitele je to, že s větší intenzitou rozpoznáte pravdu a posvátnou sílu svého vlastního bytí a svého já. Když přistupuji, abych sjednotil své energie s vašimi, mým úkolem je ukázat vám vše, čím jste. Někdy je snazší plněji si porozumět, když se díváte do zrcadla, jinak může být těžké přijmout a rozpoznat sebe sama, jakými skutečně jste. Stvořitel poskytuje mnoho zrcadel, aby vám pomohl rozpoznat a seznámit se s energiemi ve vašem bytí. Já se vás ptám, můžete se propojit s mými energiemi, pohlédnout na ně či je zakusit, prohlédnout si sebe sama a porozumět si ve všem, čím jsem já a co vám zosobňuji?
      Když mě voláte, abych se k vám přiblížil a vdechujete mé světlo do každé buňky svého bytí, rád bych, abyste se sami sebe zeptali ,Co ze sebe sama mohu uznat a přijmout, když se propojuji s Archandělěm Metatronem?' Ať už přijímáte mé energie jakkoli, jsou to kvality vašeho vlastního bytí. Toto je nejkrásnější uvědomění, které může vstoupit do mysli, ale skutečně přijato a pochopeno je, když je procítíte a uznáte ve svém srdci a celým bytím. Každý mistr či archanděl, který vám ,zkříží' cestu, vám slouží jako zrcadlo, abyste přijali to božské v sobě. Vaše duše přirozeně volá určité bytosti světla a dokonce určité lidi na Zemi, aby vám sloužili jako zrcadlo k aktivaci a co je ještě důležitější k rozpoznání božských energií, frekvencí a kvalit ve vašem bytí. Každá zkušenost ve vaší realitě, ať už na fyzické rovině, v každodenním životě, v meditaci či ve spánku je zrcadlem, které vám umožní pochopit sebe sama plněji. Když už jednou skutečně pochopíte, že hlouběji se poznat jako posvátná a božská duše na Zemi znamená pochopit a stát se jedním se Stvořitelem, vše začne plynout s větší lehkostí a dokonalostí. Už nevidíte výzvy, ale pozorujete ve své realitě krásné příležitosti k tomu, abyste se hlouběji propojili s přítomností Stvořitele ve svém bytí, takže posilujete svou duši, která je aspektem Stvořitele.
      Krásné je uvědomit si také to, že i když máte ve svém fyzickém bytí aspekt Stvořitele, který znáte a rozumíte mu, například přátele a rodinu, ale také každičký aspekt či duši Stvořitele, je ve skutečnosti toto vše vaší součástí, vše, čemu plně rozumíte a co je vám důvěrně známé, je vaším aspektem. Toto uvědomění vám umožňuje spojit se se svým větším Já, se Stvořitelem, a proto je tak přirozené, že se vidíte, uznáváte a chápete plněji, když pozorujete a propojujete se s těmi, kdo vám vstoupí do cesty.
      Mnozí by mohli říci, že Stvořitel je vzdálená nesrozumitelná energie, ale je to často právě to, co je nejbližší, co není vidět jasně. Stvořitel je vám natolik důvěrně známý, že se občas objeví nějaký váš aspekt, který nemůže pochopit váš božský vztah se Stvořitelem; tím aspektem je často strach, který blokuje vaše vidění pravdy. Když strach zvládnete a překonáte, tak můžete sami spatřit krásu svého bytí. Tím, že pochopíte a přijmete sebe sama, zhmotníte/projevíte krásu Stvořitele ve své realitě, abyste ji mohli zažívat a stavět na ní. Je to praktikování prožívání božského Stvořitele, které se vám nyní v této nové fázi vzestupu na Zemi otevírá. Vše, co děláte, jak o sobě smýšlíte a jak se přijímáte, má velký význam a smysl pro probuzení se do zažívání svého božského Já a své duše. Toto se může stát jen tehdy, když dovolíte a dáte souhlas sami sobě k rozpoznání svého důvěrného spojení se Stvořitelem.
      Mnoha způsoby, skrze podmiňování a iluze jste stvořili způsob chápání oddělenosti; nejsilnější je oddělenost mezi vámi a Stvořitelem. Je třeba oddělenost rozpustit, neboť vám už neslouží. Oddělenost můžete prožívat jako rozdělení nebo ústup; přichází z místa strachu. Když už jste jednou určitý typ strachu zažili, můžete se začít bát hlubší oddělenosti a začít stagnovat a obávat se následků oddělenosti a tak oddělenost vytvářet ve všech oblastech své reality, protože jste se na ni zaměřili. I ve vašem fyzickém těle je vždy příležitost k jednotě, protože vše, co si zvolíte zažít, vychází z vašeho bytí. Máte příležitost zažít ve svém bytí to nejhlubší láskyplné spojení se Stvořitelem. Vaše fyzické tělo a duše jsou chrámy, kde máte prožívat a vstoupit do důvěrného vztahu se Stvořitelem. Z prožitku Stvořitele ve svém bytí tak tvoříte, promítáte a manifestujete prožitek Stvořitele ve své vnější realitě. Jestliže prožijete hlubokou lásku ve svém bytí a rozpoznáte svůj důvěrný vztah s vibrací lásky, pak toto prostoupí do vaší reality, bude ji projasňovat a čistit ode všeho, co není milující vibrací, aby ve vaší realitě byla hojnost lásky a vy jste ji prožívali.
      Vejděte v důvěrný vztah se vším, co si přejete prožívat a vytvořit ve své realitě. Vaše schopnost dovolit si přijmout svou přirozenou důvěrnost se Stvořitelem je mocným nástrojem probuzení, inspirace a zplnomocnění. Jestliže nevidíte ve své realitě lásku Stvořitele, pak je nejprve na místě hledat lásku Stvořitele ve svém bytí; tento objev vám umožní znovu vejít v důvěrný vztah s vibrací lásky a tím ji promítnout do své reality. To umožní, aby se vaše fyzická realita stala mocným zrcadlem přijetí do větší podrobnosti a abyste zažívali to, co je ve vašem nitru. Jak už jsem řekl výše, někdy je těžké rozjímat nad něčím, co je vám tak blízké a důvěrné, ale tím, že si to promítnete do své reality, můžete to pozorovat a uvědomit si vše, čím jste.
      Přál bych si, abyste se hlouběji zaměřili svým vědomím na to, s čím si vyberete mít důvěrný vztah a co si chcete promítat každý den ze svého bytí do své reality. Poznejte lidi, kteří vám vstupují do cesty, mistry a archanděly, kteří k vám přicházejí. Každý z nich nese kvality, které jsou také přítomny ve vás a máte si jich být vědomi. Když se stanete vědomými toho, s čím se propojujete ze svého bytí a co si přirozeně promítáte skrze své vibrace, pak můžete porozumět situacím, realitě a příležitostem, které denně prožíváte. Abyste změnili svou realitu, je třeba jen vytvořit ve svém bytí vibraci důvěrnosti, vybrat si vibraci, kterou chcete promítat. Tím posílíte sami sebe a spoluvytvoříte se Stvořitelem krásnou realitu nebo větší aspekt sebe sama, který hlouběji vtělíte a budete zažívat ve své realitě.
      Přijetí své duše je jednoduše přijetí části Stvořitele a části sebe sama; vždycky je stále co objevovat - rozpoznání své jednoty, svého důvěrného vztahu a faktu, že jste všemi aspekty a každý aspekt se vám ukazuje. Jasněji rozumíte smyslu bytí na Zemi. To vám umožní být spokojení, probuzení a otevřít své bytí a pravdu s méně omezeními. Pravda je koneckonců pocit důvěrnosti se Stvořitelem, protože právě skrze spokojenost a uvědomění rozpouštíte oddělenost a dovolíte božské kráse, aby proudila ve všech svých podobách.
      S tímto mocným nástrojem, když jej přijmete, si dáváte svolení žít svou sílu a své božské Já, v tomto stavu pochopíte, že nemůžete být více zraňováni nebo zažívat bolest, pokud si to výslovně nedovolíte. Díky důvěrnému vztahu se Stvořitelem se v nitru projeví mocná milující přítomnost, která umožňuje další odpojování od dramat a napojení vaší pozemské zkušenosti. Vše se stává méně dramatickým a bezbolestným a přichází více příležitostí hledat uvnitř, další prozkoumávání vašeho důvěrného vztahu se Stvořitelem ve vašem nitru, takže se projevuje tvoření a realizace Věku lásky a příležitost skutečně zažívat božského Stvořitele ve fyzické realitě.
      Mám jednu poslední otázku, nad kterou byste možná rádi rozjímali: cítíte, že zažíváte Stvořitele ve fyzické realitě nebo zažíváte Zemi jako fyzický vliv na posvátné vibrace ve vašem nitru? Nyní nastal čas, abyste si uvědomili, že pouhé vaše volby mohou změnit realitu, kterou prožíváte. Realita, kterou prožíváte je velmi důležitá, protože je odrazem vašeho propojení a důvěrnosti se Stvořitelem, jež je ve vašem bytí. Povzbuzujte se k tomu, abyste si vybrali, že rozpustíte oddělenost a strach, čím více strachu propustíte, tím hlubší bude váš prožitek Stvořitelovy lásky a posvátných vibrací. Poté si všimnete, že strach či zkušenosti strachu už nejsou ve vaší realitě přítomny, protože už je více nepromítáte ze svého bytí, jakožto známou energii.
 
      ,Já si uvědomuji svůj důvěrný vztah se Stvořitelem a svou duší, volím si rozšíření, posílení a promítání důvěrného spojení se Stvořitelem z hloubi mého nitra.'
 
      Přicházím k vám s láskou, abyste mohli spatřit lásku ve svém vlastním bytí, poznat plně sebe sama ve mně.
      S andělskou bezpodmínečnou láskou,
      Já jsem Archanděl Metatron
© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. 

Zobraziť galériu?: 
Nie